Szpital w Ochojcu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Ziołowa 45-47 (40-635 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 35 98 000

Jednostki - Szpital w Ochojcu

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 98 196
  Email: rtg@gcm.pl
  Witryna: http://www.gcm.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598198  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598290  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598300  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Oddział Neurologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598011  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Rehabilitacji Leczniczej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598241  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598270  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Laryngologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598107  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598100  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • I Oddział Kardiologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598729  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • II Oddział Kardiologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598694  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • III Oddział Kardiologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598690  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Kardiochirurgii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598644  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Oddział Elektrokardiologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598893  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598594  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Ambulatorium przy Izbie Przyjęć SSW
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598126  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba Przyjęć SSW
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598123  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Ambulatorium przy Izbie Przyjęć GOK
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598681  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Zakład Endoskopii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598380  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zakład Bakteriologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598347  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Zakład Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598864  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Apteka Szpitalna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598490  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium Analityczne
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598567  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia ECHO Serca Wysiłkowe
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ECHO Serca Przezprzełykowe
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Stymulacji Przezprzełykowej Serca
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598670  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Wszczepiania Układów Stymulujących Serca
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598893  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy EEG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy Holter-EEG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy EMG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy Doppler-USG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Neurologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Psychologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Potencjałów Wywołanych
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Diagnostyki Audiologicznej i Elektronystagmografii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598331  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Fiberoskopii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598107  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia RTG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598220  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia TK
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598224  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia NMR
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598224  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598220  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598221  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Naczyniowych - Mikrokrążenia
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598198  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
  • Pracownia Spirometrii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Diagnostyki Elektrokardiograficznej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG Biofeedback
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598011  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598636  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598114  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Izba Przyjęć GOK
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598681  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598732  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Dziecięcy Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598270  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Neurofizjologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598241  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Dziecięcy Oddziału Rehabilitacji Leczniczej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598168  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Onkologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598962  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Geriatrii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598239  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Oddział Neurochirurgii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 000  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Geriatrii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • I Oddział Kardiochirurgii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Oddział Strukturalnych Chorób Serca
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Szybkiej Diagnostyki i Ratownictwa Kardiologicznego
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Audiologii Dziecięcej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Oddział Urologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Zakład Kardiologii Inwazyjnej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Bronchofiberoskopii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Pracownie inne
  • Samodzielna Pracownia EMG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Centralna Sterylizatornia
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Audiologiczna Dla Dorosłych
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Przeciwpadaczkowa
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Immunologicznych Układu Nerwowego
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Nadciśnienia Tętniczego Wtórnego
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Laboratorium Kontrolno-Pomiarowe Aparatury Radiologicznej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Dział nadzoru radiologicznego
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Geriatrii
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • I Oddział Kardiochirurgii
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Oddział kardiochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Oddział Strukturalnych Chorób Serca
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Szybkiej Diagnostyki i Ratownictwa Kardiologicznego
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Poradnia Audiologii Dziecięcej
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia audiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Urologiczna
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oddział Urologii
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Patomorfologii
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   • Zakład Kardiologii Inwazyjnej
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pracownia Bronchofiberoskopii
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Pracownie inne
   • Samodzielna Pracownia EMG
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Poradnia Chirurgii Ręki
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Centralna Sterylizatornia
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia Audiologiczna Dla Dorosłych
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Foniatryczna
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Przeciwpadaczkowa
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Chorób Immunologicznych Układu Nerwowego
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Wad Postawy
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Nadciśnienia Tętniczego Wtórnego
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Laboratorium Kontrolno-Pomiarowe Aparatury Radiologicznej
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Dział nadzoru radiologicznego
    • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Patomorfologii

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 98 577
  Email: patomorfologia@gcm.pl
  Witryna: http://www.gcm.pl
  • Pracownia Cytologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 577  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 577  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
 • Zakład Kardiologii Inwazyjnej

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 98 562
  Email: hemo@gcm.pl
  Witryna: http://www.gcm.pl
  • Pracownia Hemodynamiki
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598562  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
  • Hybrydowa Sala Zabiegowa
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 562  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
 • Blok Operacyjny Wielospecjalistyczny

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598245  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Blok Operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598316  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598153  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny Oddziału Neurochirurgii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
 • Blok Operacyjny Kardiochirurgiczny

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598863  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny I Oddziału Kardiochirurgii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Blok Operacyjny I Oddziału Kardiochirurgii
    Katowice, ul. Ziołowa 45-47     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
 • Oddział Kardiologii w Cieszynie

  Cieszyn, ul. Bielska 4 (śląskie / powiat Cieszyn)
  Telefon: 33 85 205 11 wew 335
  Email: kardiologia-cieszyn@gcm.pl
  Witryna: www.gcm.pl
  • Oddział Kardiologii
   Cieszyn, ul. Bielska 4      Telefon: 33 85 205 11 wew 335  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Izba Przyjęć
   Cieszyn, ul. Bielska 4      Telefon: 33 85 205 11 wew 335  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia