Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Panewnicka 65 (40-760 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 60 53 500

Jednostki - Szpital

 • Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.

  Katowice, ul. Panewnicka 65 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 60 53 500
  Email: osk_katowice@op.pl
  Witryna: www.kolejowy.katowice.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgii ogólnej z Pododdziałem chirurgii metabolicznej i bariatrycznej
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologiczny
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział okulistyczny
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział neurologiczny
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Blok operacyjny
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć szpitala wraz z ambulatorium ogólnym i chirurgicznym
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka zakładowa
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia EEG
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EKG
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EMG
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia endoskopowa
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia histopatologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Pracownia histopatologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chrurgii ogólnej
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Szkoła rodzenia
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Pomoc doraźna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Diagnostyka laboratoryjna
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział anestezjologii
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział rehabilitacjii
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia optycznej tomografii koherentnej OCT
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Tomografia komputerowa - Okulistyka
  • Pracownia angiografii oka
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia ultrasonografii okulistycznej
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Pracownia USG
   • USG - Okulistyka
  • Pracownia schorzeń rogówki
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
  • Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia doboru pomocy optycznej dla słabowidzących
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
  • Pracownia laserowa
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia jaskrowa
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Bank tkanek oka
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Okulistyka
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Pododdział okulistyki dziecięcej
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pododział ginekologii onkologicznej
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 60 53 500  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Chirurgia ogólna)
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Oklulistyka)
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Ginekologia)
   Katowice, ul. Panewnicka 65      Telefon: 32 605 35 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia logopedyczna
   Katowice, ul. Panewnicka 65     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Sterylizacja
   Katowice, ul. Panewnicka 65     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Katowice, ul. Panewnicka 65     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia logopedyczna
    Katowice, ul. Panewnicka 65     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Sterylizacja
    Katowice, ul. Panewnicka 65