Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Medyków 14 (40-752 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 78 94 000

Jednostki - Szpital

 • Oddziały

  Katowice, ul. Medyków 14 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 78 94 000
  Email: informacje@csk.katowice.pl
  Witryna: http://www.csk.katowice.pl
  • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Reumatologia
  • Oddział Pneumonologii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
   • USG - Choroby płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Inne - Alergologia
   • Inne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Oddział Ginekologii i Położnictwa
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Badania laboratoryjne - Neonatologia
   • USG - Neonatologia
   • Inne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Endokrynologii Ginekologicznej
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Inne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neurologii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • USG - Neurologia
   • Inne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rentgenodiagnostyka - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Inne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Neurochirurgii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Neurochirurgia
   • USG - Neurochirurgia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
   • Inne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Farmakologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Farmakologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Farmakologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Perinatologii i Ginekologii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neuropatologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • USG - Neurologia
   • Inne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologopedia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Udarowy
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologopedia
  • Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Blok Porodowy
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny Neurochirurgii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny Ginekologii
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Neurologii Wieku Podeszłego
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • USG - Neurologia
  • Zakład Radiodiagnostyki
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Izotopowej
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Pracowni Diagnostycznych
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Pracownia diagnostyczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • II Oddział Położnictwa i Ginekologii
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • I Pododdział Udarowy
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
  • Pododdział Udarowy
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Neurologii Wieku Podeszłego
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
    • Badania laboratoryjne - Neurologia
    • USG - Neurologia
   • Zakład Radiodiagnostyki
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Diagnostyki Izotopowej
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Zespół Pracowni Diagnostycznych
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Pracownia diagnostyczna
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia naczyniowa
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • II Oddział Położnictwa i Ginekologii
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Blok Operacyjny
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • I Pododdział Udarowy
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
    • Badania laboratoryjne - Neurologia
    • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
   • Pododdział Udarowy
    Katowice, ul. Medyków 14     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
    • Badania laboratoryjne - Neurologia
    • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Przychodnia Przykliniczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, ul. Medyków 14 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia Neurochirurgii Dziecięcej
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologii Wieku Podeszłego
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Neurologiczna -Leczenia Padaczki
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopii
   Katowice, ul. Medyków 14     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
 • Inne Komórki Opieki Szpitalnej

  Katowice, ul. Medyków 14 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 78 94 000
  Email: informacje@csk.katowice.pl
  Witryna: http://www.csk.katowice.pl
  • Centralna Apteka
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Wyroby - Farmakologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Izba Przyjęć
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Izba przyjęć szpitala
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Śląskie Centrum Leczenia Udarów Mózgu
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozostałe - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Centrum Leczenia Parkinsonizmu
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Centralna Sterylizacja
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych
   Katowice, ul. Medyków 14      Telefon: 32 78 94 028  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia