SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. SZPITALNA 2 (32-400 Myślenice)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Myślenice miasto
tel.: 12 27 21 085

Jednostki - SZPITAL

 • Szpital - Myślenice

  Myślenice, UL. SZPITALNA 2 (małopolskie / powiat Myślenice miasto)
  Telefon: 12 27 21 085
  Email: szpitalmys@poczta.onet.pl
  Witryna: szpitalmyślenice.pl
  • Blok operacyjny
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział dziecięcy
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział ginekologiczno-położniczy wraz z blokiem porodowym
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chorób płuc
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział neonatologiczny
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział neurologiczny
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny wraz z intensywną opieką kardiologiczną
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział zakaźny
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Apteka szpitalna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii ogólnej wraz z pododdziałem intensywnej opieki pooperacyjnej
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgiczny wraz z pododdziałami: urazowo-ortopedycznym i intensywnej opieki pooperacyjnej
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Stacja dializ
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia hepatologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nefrologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Izba przyjęć
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia cytologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Pracownie inne
  • Poradnia dermatologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczno-cukrzycowa
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział nefrologiczny
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chirurgiczny wraz z pododdziałami: urazowo-ortopedycznym i intensywnej opieki pooperacyjnej
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Stacja dializ
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia hepatologiczna
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia nefrologiczna
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Izba przyjęć
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Pracownia cytologiczna
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Pracownie inne
   • Poradnia dermatologiczna
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia endokrynologiczno-cukrzycowa
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia neurologiczna
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oddział nefrologiczny
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia diabetologiczna
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia