SZPITAL O-RSK

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: 28 Czerwca 1956 135/147 (61-545 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Wilda
tel.: 061 8310331

Jednostki - SZPITAL O-RSK

 • Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147 (wielkopolskie / powiat Poznań-Wilda)
  Telefon: 061-8310331
  Email: orsk@orsk.ump.edu.pl
  Witryna: www.orsk.ump.edu.pl
  • Oddział I A Urazowo-Ortopedyczny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział I B Urazowo-Ortopedyczny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział II B Urazowo-Ortopedyczny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział II A Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kolana
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział II D Urazowo-Ortopedyczny, Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział II E Urazowo-Ortopedyczny Dziecięcy
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział IICF Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział A0 Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział I D Rehabilitacyjny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział I E Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział D. Szw. Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Oddział IIR Reumatologiczny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Oddział III A Intensywnej Opieki Medycznej i Pooperacyjnej
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział E0 Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Ortopedii Onkologicznej
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział ODP Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurochirurgia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Reumatologia
  • Ambulatorium Pomocy Doraźnej Urazowo-Ortopedycznej
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Apteka Szpitalna
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Gabinet Logopedyczny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia Psychologiczno-Socjalna
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dział Leczniczego Usprawniania
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Mikrochirurgii i Badań Czynnościowych Kończyn
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Terapii Zajęciowej
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział E02 Rehabilitacyjny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział B0 Krótkich Pobytów Urazowo-Ortopedycznych
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział II F Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział E01, Septyczny Ortopedyczny
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział B0 Krótkich Pobytów
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Centralna Sterylizatornia
   Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział II F Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
    Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział E01, Septyczny Ortopedyczny
    Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział B0 Krótkich Pobytów
    Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Centralna Sterylizatornia
    Poznań, 28 Czerwca 1956 135/147     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze