Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Fabryczna 18 (24-320 Poniatowa)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Poniatowa miasto
tel.: 81 82 72 278

Jednostki - Szpital

 • Szpital

  Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9 (lubelskie / powiat Opole Lubelskie miasto)
  • Oddział internistyczno- kardiologiczny
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgiczny z pododdziałem ginekologii operacyjnej
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział intensywnej opieki medycznej
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok operacyjny
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Izba przyjęć
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Apteka
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział medycyny paliatywnej
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9      Telefon: 81 82 72 017  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia internistyczna
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia internistyczna
    Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia neurologiczna
    Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Szpital

  Poniatowa, ul. Fabryczna 18 (lubelskie / powiat Poniatowa miasto)
  • Oddział neurologiczny
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział internistyczny
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział dziecięcy
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział laryngologiczny
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział rehabilitacyjny
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok operacyjny
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18      Telefon: 81 82 04 041 82 04 104  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia mammograficzna
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia internistyczna
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Szkoła rodzenia
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Szkoła rodzenia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dla przewlekle chorych
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział ginekologiczno-położniczy
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia mammograficzna
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Apteka
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Poradnia internistyczna
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia ginekologiczno- położnicza
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Szkoła rodzenia
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Szkoła rodzenia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia laktacyjna
    Poniatowa, ul. Fabryczna 18     
    Poradnia laktacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opole Lubelskie, Szpitalna 9 (lubelskie / powiat Poniatowa miasto)
 • Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Opole Lubelskie, Szpitalna 9 (lubelskie / powiat Opole Lubelskie miasto)
  Telefon: 81 82 72 017 82 04 041 82 04 104
  Email: sekretariat@spzozopolelubelskie.pl
  Witryna: www.spzozopolelubelskie.pl
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Józefowie N/ Wisłą Jednostka już nie funkcjonuje!

  Józefów, nna owa 15
  • Poradnia ( gabinet ogólny) lekarza POZ
   Józefów, nna owa 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet pediatryczny) lekarza POZ
   Józefów, nna owa 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej
   Józefów, nna owa 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) położnej środowiskowej- rodzinnej
   Józefów, nna owa 15     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Józefów, nna owa 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Łaziskach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łaziska, Łaziska  (lubelskie / powiat Łaziska)
  • Poradnia ( gabinet ogólny) lekarza POZ
   Łaziska, Łaziska      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet pediatryczny) lekarza POZ
   Łaziska, Łaziska      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej
   Łaziska, Łaziska      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej- rodzinnej
   Łaziska, Łaziska      
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łaziska, Łaziska      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wilków, Wilków  (lubelskie / powiat Wilków)
  • Poradnia ( gabinet ogólny) lekarza POZ
   Wilków, Wilków      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet pediatryczny) lekarza POZ
   Wilków, Wilków      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej- rodzinnej
   Wilków, Wilków      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wilków, Wilków      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wrzelowcu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opole Lubelskie, Wrzelowiec  (lubelskie / powiat Opole Lubelskie obszar wiejski)
  • Poradnia (gabinet ogólny) lekarza POZ
   Opole Lubelskie, Wrzelowiec      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej
   Opole Lubelskie, Wrzelowiec      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Opole Lubelskie, Wrzelowiec      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zakrzowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  WOZ Zakrzów, Łaziska  (lubelskie / powiat Łaziska)
  • Poradnia ( gabinet ogólny) lekarza POZ
   WOZ Zakrzów, Łaziska      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna