SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH-ŚWIADCZENIA SZPITALNE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11 (11-200 Bartoszyce)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Bartoszyce
tel.: 89 764 30 17

Jednostki - SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II...

 • Szpital

  Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11 (warmińsko-mazurskie / powiat Bartoszyce)
  Telefon: 89 764 30 17
  Email: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl
  Witryna: www.szpital-bartoszyce.pl
  • oddział chorób wewnętrznych i ośrodek intensywnej opieki kardiologicznej
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • oddział chorób dziecięcych
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • oddział noworodkowy
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • oddział chirurgii ogólnej i miniinwazyjnej z pododdziałem urologii
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • oddział urazowo - ortopedyczny
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział intensywnej terapii i anestezjologii
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • izba przyjęć
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • szpitalny oddział ratunkowy
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • blok operacyjny
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • apteka
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział ginekologiczno-położniczy
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
  • oddział nefrologiczny ze stacją dializ
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • oddział rehabilitacji neurologicznej
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział chorób płuc
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • oddział rehabilitacji dziecięcej i terapii matki
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11      Telefon: 89 764 30 17  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział rehabilitacji dziecięcej i terapii matki
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział położniczy
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział ginekologiczny
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział chorób płuc i gruźlicy
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • oddział rehabilitacji neurologicznej
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • oddział dializ
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • pomoc doraźna
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • stacja dializ
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • zespół wyjazdowy "W" Bartoszyce.
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dział fizykoterapii
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • dzienny pobyt.
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • hospitalizacja domowa.
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • laboratorium analityczne
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • prosektorium
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
  • poradnia (gabinet) lekarza poz
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej oddziału rehabilitacji dziecięcej i terapii matki
   Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział rehabilitacji dziecięcej i terapii matki
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • oddział położniczy
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • oddział ginekologiczny
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • oddział chorób płuc i gruźlicy
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • oddział rehabilitacji neurologicznej
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Oddział rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • oddział dializ
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • pomoc doraźna
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • stacja dializ
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • zespół wyjazdowy "W" Bartoszyce.
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • dział fizykoterapii
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • dzienny pobyt.
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • hospitalizacja domowa.
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • laboratorium analityczne
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • prosektorium
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
   • poradnia (gabinet) lekarza poz
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej oddziału rehabilitacji dziecięcej i terapii matki
    Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyński 11     
    Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna