Zespół Opieki Ambulatoryjnej w Ochojcu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Ziołowa 45-47 (40-635 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 35 98 000

Jednostki - Zespół Opieki Ambulatoryjnej w Ochojcu

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 98 000
  Email: przych_spec@gcm.pl
  Witryna: http://www.gcm.pl
  • Poradnia Okulistyczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598478  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598479  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598478  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598479  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Cukrzycowa
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598478  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598478  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598357  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Ortopedyczna Dla Dzieci
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598479  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Onkologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598479  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 000  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
 • Przychodnia Kardiologiczna

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 98 000
  Email: przych_kardio@gcm.pl
  Witryna: http://www.gcm.pl
  • Poradnia Kardiologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598831  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Pracownia EKG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Holter EKG
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Holter RR
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia ECHO Serca
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ergometrii
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Elektrokardiologiczna
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598869  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
 • Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 98 241
  Email: reh@gcm.pl
  Witryna: http://www.gcm.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598177  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598177  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598509  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598177  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Fizjoterapia
 • Dział Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej

  Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 98 011
  Email: psychiatria@gcm.pl
  Witryna: http://www.gcm.pl
  • Odział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598011  
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598327  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Dzienny dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi
   Katowice, ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598032  
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria