SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. JANA PAWŁA II 2 (57-320 Polanica-Zdrój)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Polanica-Zdrój
tel.: 74 8621100

Jednostki - SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

 • Szpital Specjalistyczny

  Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2 (dolnośląskie / powiat Polanica-Zdrój)
  Telefon: 74 8621100
  Email: sekretariat@scm.pl
  Witryna: www.scm.pl
  • Izba Przyjęć
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621110  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 074 8621225  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 74 8621190  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 074 8621133  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chemioterapii Dziennej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 74 8621242  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Chirurgii Plastycznej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621159  
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortodoncja
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Rehabilitacji
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621278  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Zdrowie publiczne
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurologiczny
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
  • Stacja Dializ
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621135  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Zdrowie publiczne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621233  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Centralna Sterylizacja
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 74 8621160  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Apteka Szpitalna
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621168  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Patomorfologii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621291  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Zdrowie publiczne
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621229  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Okulistyczny
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621200  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 74 8621162  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Mammografii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621229  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Gastroskopii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621240  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Kolonoskopii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621240  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Rektoskopii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 748621240  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Udarowy
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
  • Bank Tkanek
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Angiografia - Neurochirurgia
  • Oddział Neurochirurgii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 074 8621213  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
  • Oddział Paliatywny
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 074 8621100  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 74 86 21 229  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium izby przyjęć
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół Chirurgii Jednego Dnia
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2      Telefon: 74 8621100  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Urologiczny
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Cytologii
   Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Urologiczny
    Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Pracownia Cytologii
    Polanica Zdrój, Jana Pawła II 2     
    Pracownia cytologiczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne