Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

adres: Poznańska 79 (62-800 Kalisz)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Kalisz

Jednostki - Szpital Zespolony im. Ludwika...

 • Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

  Kalisz, Poznańska 79 (wielkopolskie / powiat M. Kalisz)
  Telefon: 62 767-72-46
  Email: szpitalkalisz@interia.pl
  • Oddział Chirurgiczny I
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgiczny II
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Internistyczny I
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Internistyczny II
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Nefrologiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurologiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kardiologiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Okulistyczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Dermatologiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Oddział Reumatologiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Oddział Neurochirurgiczny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
   Kalisz, Poznańska 79     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja
   Kalisz, Poznańska 79     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pordnia Chirurgiczna Ogólna i Chorób Naczyń I
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna i Chorób Naczyń II
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Hematologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Przeciwpadaczkowa
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna z Alergologią
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Wrodzonych Stóp
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Sportowo-Lekarska
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Leczniczego Usprawniania
   Kalisz, Poznańska 79     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kalisz, Poznańska 79     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Kalisz, Poznańska 79     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii
   Kalisz, Poznańska 79     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
   Kalisz, Poznańska 79     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Endoskopowa
   Kalisz, Poznańska 79     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Apteka Szpitalna
   Kalisz, Poznańska 79     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Kalisz, Poznańska 79     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
   Kalisz, Poznańska 79     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Kalisz, Poznańska 79     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
    Kalisz, Poznańska 79     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby
    Kalisz, Poznańska 79     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
    Kalisz, Poznańska 79     
    Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Chorób Zakaźnych
    Kalisz, Poznańska 79     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne