Tomaszowskie Centrum Zdrowia - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Jana Pawła II 35 (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 725 71 34

Jednostki - Tomaszowskie Centrum Zdrowia - Szpital

 • Szpital

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 725 71 34
  • Oddział Pediatryczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Neurologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Inne - Neurologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urologii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Noworodkowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Psychiatryczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Blok operacyjny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Blok operacyjny Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Otolaryngologii i Urologii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Zakład Anatomii Patologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Apteka szpitalna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział Epidemiologii i Higieny Szpitalnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pododdział Urologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Serca
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Endoskopowa
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Pediatria
   • Endoskopia - Alergologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział geriatryczno-rehabilitacyjny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Urologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział geriatryczno-rehabilitacyjny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna