Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 9 (85-094 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 525854001

Jednostki - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854750  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Klinika Chorób Oczu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 52 58 54 427  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Klinika Endokrynologii i Diabetologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854240  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Klinika Kardiochirurgii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854700  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Klinika Kardiologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854023  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854540  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Klinika Neurologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854032  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854510  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854720  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Klinika Psychiatrii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854039  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Klinika Rehabilitacji
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854330  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854500  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854380  
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854017  
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Medycyny Ratunkowej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854570  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Klinika Geriatrii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854900  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854680  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Tomografia komputerowa - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Tomografia komputerowa - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Rentgenodiagnostyka - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Rentgenodiagnostyka - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Rentgenodiagnostyka - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Rezonans magnetyczny - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Rezonans magnetyczny - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Rezonans magnetyczny - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854480  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia
  • Zakład Patomorfologii Klinicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854048  
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854046  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół Sal Operacyjnych
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854660  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia Chronomedycyny
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Apteka Szpitalna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854670  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Kontroli Stymulatorów
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Wad Serca
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Endokrynologii i Diabetologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Nefrologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Poradnia Dializoterapii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Poradnia Transplantologii i Chirurgii Wątroby
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chirurgii Naczyń
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Poradnia Psychiatryczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Ortopedyczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Urologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chorób Oczu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Psychologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Andrologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Ginekologii i Położnictwa
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Rehabilitacji
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Dermatologii i Wenerologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Geriatryczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo geriatryczne
  • Poradnia Genetyczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
  • Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854354  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Pracownia EMG
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854850  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854860  
   Oddział hematologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Hematoonkologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo onkologiczne
  • Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo onkologiczne
  • Poradnia Pediatryczna Konsultacyjna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia Preluksacyjna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854894  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Klinika Chirurgii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854015  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854038  
   Oddział transplantacji szpiku dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Wczesnej Rehabilitacji w Schorzeniach Ortopedyczno-Urazowych
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854720  
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Poradnia Transplantacji Szpiku Kostnego Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia transplantologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Osteoporozy
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Oddział Udarów Mózgu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854645  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Poradnia Anestezjologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Poradnia Leczenia Radioizotopami
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Stopy Cukrzycowej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Poradnia Stomijna i Jelita Grubego
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neuropsychiatrii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neuropsychologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia ESWL
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Poradnia Ortopedii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Proktologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Poradnia Ginekologii Endokrynologicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854605  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854956  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pododdział Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854937  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Alergologii Dermatologicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854310  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854039  
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Oddział Uzależnienia od Alkoholu
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854281  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Oddział Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych z Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854270  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Oddział Dzienny Zaburzeń Lękowych i Afektywnych
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Neuropsychologii Klinicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854448  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Angiografia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Angiografia - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Angiografia - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Inne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Inne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854447  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854023  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Stacja Dializ
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854454  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854680  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Rentgenodiagnostyka - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Rentgenodiagnostyka - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Pracownia Endoskopii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Endoskopia - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854330  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Dział Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854730  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854040  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Psychiatryczna Izba Przyjęć
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854246  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   • Endoskopia - Pediatria
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Endoskopia - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854568  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 52 58 54 710  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9      Telefon: 525854081  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Zakład Kardiologii Inwazyjnej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Pracownie inne
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pordnia Osteoporozy
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Audiologii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Hepatologiczna Dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział Leczenia Wad Serca
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pracownia Terapii Hiperbarycznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Inne - Medycyna ratunkowa