Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Dębinki 7 (80-952 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 058 3492000

Jednostki - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne -...

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk, Dębinki 7 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Ambulatorium Okulistyczne
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Ambulatorium okulistyczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Ambulatorium Laryngologiczne
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Blok Operacyjny
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Kardiochirurgii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Apteka Szpitalna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Dział Sterylizacji i Dezynfekcji
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transplantologia kliniczna
  • Blok operacyjny Kliniczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Izba Przyjęć Kliniczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • Samodzielny Zespół Neuroanestezjologii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Samodzielny Zespół Kardioanestezjologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Chirurgii Plastycznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Klinika Neurochirurgii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Kliniczny Oddział Ratunkowy z Oddziałem Chirurgii Urazów Wielonarządowych - Oddział Chirurgii Urazów Wielonarządowych
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Kliniczny Oddział Ratunkowy z Oddziałem Chirurgii Urazów Wielonarządowych
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia naczyniowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurochirurgia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Klinika Okulistyki
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Angiografia - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
   • Inne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - Oddział Otolaryngologii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Klinika Neurologii Dorosłych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Neurologii Rozwojowej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Hemodializy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Stacja dializ
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
  • Ośrodek Dializy Otrzewnowej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Stacja dializ
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Klinika Hematologii i Transplantologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • USG - Pediatria
   • USG - Kardiologia dziecięca
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
  • Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Klinika Onkologii i Radioterapii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Nerwic
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Onkologii Ginekologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chemioterapii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Klinika Położnictwa
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Klinika Neonatologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Klinika Urologii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Inne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Klinika Rehabilitacji
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Klinika Pediatrii - Oddział Diabetologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział diabetologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Pododdział Udarowy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Radiologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • Zakład Diagnostyki Chorób Serca
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Centralne Laboratorium Kliniczne
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Hematologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
  • Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Kardioangiologii Inwazyjnej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia endoskopii
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zakład Radiologii Neonatologicznej i Ginekologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szkoła Rodzenia
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Laboratorium Genetyki Klinicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Samodzielna Pracownia Badań Czynnościowych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Farmakologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hipertensjologia
  • Laboratorium Patomorfologii Klinicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Neuropatologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Patomorfologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Cytologia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Cytologia - Neuropatologia
   • Histopatologia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Neuropatologia
   • Techniki specjalne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Neuropatologia
   • Badania molekularne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania molekularne - Patomorfologia
   • Badania molekularne - Neuropatologia
  • Regionalne Centrum Diabetologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Inne - Okulistyka
   • Inne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Układowych Schorzeń Tkanki Łącznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Immunologii Klinicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Inne - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Poradnia Kardiologiczno-Nefrologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Genetyczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Miastenii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pneumonologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Kardiochirurgii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Poradnia Neurochirurgii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Poradnia Urazowo Ortopedyczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
   • Tomografia komputerowa - Okulistyka
   • Angiografia - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Inne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Metabolicznych Fenyloketonurii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Cukrzycowa Dla Dzieci
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Hematologii Dla Dzieci
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Immunologicznych Dzieci
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Kardiologii Dla Dzieci i Dorosłych z Wadami Wrodzonymi Serca
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Nerek i Nadciśnienia
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Hipertensjologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • USG - Pediatria
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Urologia dziecięca
   • USG - Nefrologia
   • Inne - Pediatria
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Urologia dziecięca
   • Inne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa Dla Dzieci
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Onkologii Dziecięcej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Konsultacyjna Dziecięca
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Dla Chorych Po Transplantacji Nerki
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia transplantologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Alergicznych Chorób Skóry
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Andrologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Niepłodności i Rozrodczości
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Onkologii Ginekologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Andrologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Inne - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Transplantacji Szpiku
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Zaburzeń Snu
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Inne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Laktacyjna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia laktacyjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neonatologia
  • Oddział Dzienny Kliniki Rehabilitacyjnej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Mammografii w Zakładzie Radiologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia mammografii
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inna - Chirurgia onkologiczna
   • Inna - Chirurgia plastyczna
   • Inna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Zdrowie publiczne
  • Oddział Medycyny Nuklearnej przy Zakładzie Medycny Nuklearnej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Inna - Medycyna nuklearna
   • Inna - Onkologia kliniczna
   • Inna - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia dziecięca
   • Angiografia - Kardiochirurgia
   • Angiografia - Neurochirurgia
   • Angiografia - Neurologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia dziecięca
   • Inne - Kardiochirurgia
   • Inne - Neurochirurgia
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Chirurgia naczyniowa
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Patologii Ciąży
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
  • Oddział Medycyny Transplantacyjnej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Hipertensjologia
   • USG - Nefrologia
   • USG - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radioterapia onkologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Ginekologia onkologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Klinika Rehabilitacji Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zakład Rehabilitacji Dział Fizjoterapii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Rehabilitacji Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Rehabilitacji Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Neurologia
  • Oddział Ortopedii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Alergologii i Pneumonologii - Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Alergologia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Lekarza POZ
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Zabiegowy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Klinika Alergologii i Pneumonologii - Oddział Alergologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Klinika Alergologii i Pneumonologii - Oddział Pneumonologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny CMI
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia tomografii komputerowej CMI
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego CMI
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG CMI
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej CMI
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii w CMI
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia mammografii
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca - Oddział Intesywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Klinika Kardichirurgii i Chirurgii Naczyniowej - Oddział Kardiochirurgii dla Dzieci
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Kliniczne Centrum Kardiologii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Pododdział Intensywnej Terapii w Oddziale Pooperacyjnym CMI
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia położniczo ginekologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet położnej POZ
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna pracy
  • Kl. Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Pododdział Chorób Wewnętrznych
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej - Punkt pobrań materiału do badań
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Kl. Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Oddział Immunologii Klinicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział immunologii klinicznej
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 058 349 20 00  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna sportowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna sportowa
  • Klinika Onkologii i Radioterapii - Oddział Dzienny Chemioterapii
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Niedożywienia i Zaburzeń Metabolicznych
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacji pulmonologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Dzienny
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychologia kliniczna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 3492000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Gabinet Zabiegowy
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Gdańsk, Dębinki 7      Telefon: 58 348 20 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Główna Izba Przyjęć
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Ogólne
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Toksykologicznego
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
  • I Klinika Kardiologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Pediatrii - Oddział Obserwacyjny
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Klinika Pneumonologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Kliniczne Centrum Kardiologiczne
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Sutka
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Alergologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Zakład Rehabilitacji
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Laboratorium Patomorfologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Neuropatologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
  • Zakład Psychiatrii Biologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Zakład Alergologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Zakład Medycyny Pracy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium Endokrynologii Ginekologicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Samodzielna Pracownia Patomorfologii Klinicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Patomorfologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • II Samodzielna Pracownia Radiologii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Poradni Przyklinicznych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Soczewek Kontaktowych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Geriatryczna
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Wad Wrodzonych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Ostrych Zatruć
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia Mikrobiologii Klinicznej
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
  • Poradnia Osteoporozy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Wad Wzroku i Aplikowania Soczewek Kontaktowych
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Żywienia i Dietetyki
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Osteoporozy
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Onkologiczna - Chorób Sutka
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Porfirii
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Zaburzeń Oddychania
   Gdańsk, Dębinki 7     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Klinika Pneumonologii - Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Gdańsk, Dębinki 7     
 • "Szpital Kliniczna" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk, Kliniczna 1a (pomorskie / powiat M. Gdańsk)