Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DZIEKANKA" im. Aleksandra Piotrowskiego

adres: Poznańska 15 (62-200 Gniezno)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Gniezno
tel.: 61 423-85-01

Jednostki - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i...

 • SPZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DZIEKANKA" im. Aleksandra Piotrowskiego

  Gniezno, Poznańska 15 (wielkopolskie / powiat Gniezno)
  Telefon: 61 423-85-00
  Email: dziekanka@wp.pl
  • Oddział psychogeriatryczny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny psychosomatyczny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczy dla dzieci i młodzieży
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział leczenia uzależnień
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział neurologiczny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny psychosomatyczny z pododdziałem reumatologii
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział geriatryczny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział psychogeriatryczny dzienny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział dzienny psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba przyjęć szpitala
   Gniezno, Poznańska 15     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Psychiatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Geriatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychosomatyczna
   Gniezno, Poznańska 15     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia geriatryczna
   Gniezno, Poznańska 15     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień
   Gniezno, Poznańska 15     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Konsultacyjna poradnia psychiatryczna
   Gniezno, Poznańska 15     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gniezno, Poznańska 15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Gniezno, Poznańska 15     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i EEG
   Gniezno, Poznańska 15     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia USG, spirometr
   Gniezno, Poznańska 15     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia fizykoterapii i hydroterapii
   Gniezno, Poznańska 15     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Gabinet stomatologiczny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Apteka szpitalna
   Gniezno, Poznańska 15     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział dzienny terapii leczenia uzależnień
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia udarów
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia uzależnień
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział psychiatrii sądowej
   Gniezno, Poznańska 15      Telefon: 614238500  
   Oddział psychiatrii sądowej
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla młodzieży
   Gniezno, Poznańska 15     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny
    Gniezno, Poznańska 15     
    Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
    Gniezno, Poznańska 15     
    Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla młodzieży
    Gniezno, Poznańska 15     
    Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria