Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Szpitalna 1 (39-400 Tarnobrzeg)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Tarnobrzeg
tel.: 15 81 23 001

Jednostki - Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

 • Wojewódzki Szpital

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektrokardiografii ( przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii)
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii i Diagnostyki Elektrokardiograficznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Reumatologiczny
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Pediatryczny
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Otorynolaryngologiczny
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok Operacyjny
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Dzienny Chemioterapii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Udarowy
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1      Telefon: 15 8123001  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Stymulatorów Serca
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Oddział Okulistyczny
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1      Telefon: 15 81 23 001  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Podstawowy Zespół Wyjazdowy "P"
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Wyjazdowy "P"
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Specjalistyczny Zespół Wyjazdowy "S"
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy "N"
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Neonatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Wyjazdowy "N"
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Neonatologia
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Pracownia Analityki Medycznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Badań Hormonalnych
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Pracownia Mikrobiologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Pracownia Bakteriologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Parazytologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Wirusologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Centrum Onkologiczne

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  Telefon: (15)8123432
  Email: sekretariat@szpitaltbg.pl
  Witryna: www.szpitaltbg.pl
  • Oddział Onkologii Klinicznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1      Telefon: 15 8123001  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1      Telefon: 15 8123001  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia