Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia Sp. z o. o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wiejska 20 (41-103 Siemianowice Śląskie)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Siemianowice Śląskie
tel.: 32 22 98 050

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa...

 • Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia

  Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20 (śląskie / powiat M. Siemianowice Śląskie)
  Telefon: 32 22 98 050
  Email: zozfamilia@zozfamilia.pl
  Witryna: www.zozfamilia.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia profilaktyczna w tym badania kierowców
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia laryngologiczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia alergologiczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgiczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia urologiczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia psychologiczna
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20      Telefon: 32 22 98 050  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu