Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor II Zespół Lekarzy Specjalistów i Rodzinnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Cicha 7 (38-300 Gorlice)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Gorlice
tel.: 18 353-78-88

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor II...

 • Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor II Zespól Lekarzy Specjalistów i Rodzinnych

  Gorlice, Cicha 7 (małopolskie / powiat Gorlice)
  Telefon: 18 353-78-88
  Email: office@medicor.info.pl
  Witryna: www.medicor.info.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogóln.
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownie inne
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia endoskopii
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gorlice, Cicha 7      Telefon: 18 3537888  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii
   Gorlice, Cicha 7     
   Pracownie inne
  • Ogólna pracownia diagnostyki
   Gorlice, Cicha 7     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pediatryczna
   Gorlice, Cicha 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Gorlice, Cicha 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gorlice, Cicha 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gorlice, Cicha 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gorlice, Cicha 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gorlice, Cicha 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia wad postawy dla dzieci i młodzieży
   Gorlice, Cicha 7     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia endoskopii
    Gorlice, Cicha 7     
    Pracownie inne
   • Ogólna pracownia diagnostyki
    Gorlice, Cicha 7     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia pediatryczna
    Gorlice, Cicha 7     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia diabetologiczna
    Gorlice, Cicha 7     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Gorlice, Cicha 7     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia endokrynologiczna
    Gorlice, Cicha 7     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Gorlice, Cicha 7     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Gorlice, Cicha 7     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia wad postawy dla dzieci i młodzieży
    Gorlice, Cicha 7     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu