Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Szubińska 4 (01-958 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Bielany
tel.: 22 834-70-18 835-05-92 834-99-86

Jednostki - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy...

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, Szubińska 4 (mazowieckie / powiat Bielany)
  Telefon: 22 834-70-18 835-05-92 834-99-86
  Email: zolszub@kki.pl
  Witryna: www.zolszub.republika.pl
  • Zakład opiekuńczo -leczniczy
   Warszawa, Szubińska 4      Telefon: 22 834-70-18 835-05-92 834-99-86  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Warszawa, Szubińska 4     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Wyroby - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Szubińska 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Szubińska 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Szubińska 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Szubińska 4     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Warszawa, Szubińska 4     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Warszawa, Szubińska 4     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Warszawa, Szubińska 4     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Warszawa, Szubińska 4     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna