Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wiejska 9 (87-300 Brodnica)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Brodnica

Jednostki - Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy...

 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 w Brodnicy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brodnica, Żwirki i Wigury 1a (kujawsko-pomorskie / powiat Brodnica)
  • Poradnia Grużlicy i Chorób Płuc
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w SP Nr 1
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w SP Nr 2
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Nr 2
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w SP Nr 4
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w SP Nr 5
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkól Nr 1
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w SP w Szabdzie
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w LO w Brodnicy
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w LO w Brodnicy
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy
   Brodnica, Żwirki i Wigury 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 2 w Brodnicy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brodnica, Wyspiańskiego 6 (kujawsko-pomorskie / powiat Brodnica)
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w SP w Cielętach
   Brodnica, Wyspiańskiego 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Brodnica, Wyspiańskiego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia "D"
   Brodnica, Wyspiańskiego 6     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia "D1"
   Brodnica, Wyspiańskiego 6     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Brodnica, Wyspiańskiego 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Brzoziu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzozie, Brzozie  (kujawsko-pomorskie / powiat Brzozie)
  • Poradnia "K"
   Brzozie, Brzozie      
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Brzozie, Brzozie      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zespół Opieki Zdrowotnej - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

  Brodnica, ul. Wiejska 9 (kujawsko-pomorskie / powiat Brodnica)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego P
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego S
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Zakład Radiologii Ogólnej
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Profilaktyki Onkologicznej
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Diabetologiczna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Endoskopowa
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zakład Fizjoterapii
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Psychologiczna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Ratownictwa Medycznego P w Górznie
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Mammografii
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Wad Postawy
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Brodnica, ul. Wiejska 9     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Brodnica, ul. Wiejska 9     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
    Brodnica, ul. Wiejska 9     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
    Brodnica, ul. Wiejska 9     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Wad Postawy
    Brodnica, ul. Wiejska 9     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Preluksacyjna
    Brodnica, ul. Wiejska 9     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Laboratorium Analityczne

  Brodnica, Wiejska 9 (kujawsko-pomorskie / powiat Brodnica)
  • Laboratorium Analityczne
   Brodnica, Wiejska 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologii Ogólnej
   Brodnica, Wiejska 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologiczna
   Brodnica, Wiejska 9     
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank Krwi
   Brodnica, Wiejska 9     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna