Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 26 placówek medycznych)

Brodnica, Czwartaków 1 (Brodnica)
Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3537
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Brodnica, ul. Piwna 5 (Brodnica)
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii
więcej informacji
Brodnica, ul. Aleja Leśna 1a (Brodnica)
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia stomatologiczna, Pielęgniarska opieka...
więcej informacji
Brodnica, ul. Piwna 5 (Brodnica)
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia wad postawy, Poradnia preluksacyjna, Poradnia urologiczna, Pracownia...
więcej informacji
Brodnica, Wczasowa 1b (Brodnica)
Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej NOVAMED
Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Dział (pracownia) balneoterapii, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Oddział rehabilitacyjny, Oddział rehabilitacji narządu ruchu, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacji kardiologicznej
więcej informacji
Brodnica, Korczaka 2 (Brodnica)
Laboratorium Badawcze "ANCHEM" w Brodnicy
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownie inne
więcej informacji
Brodnica, Wybickiego 1 (Brodnica)
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mariola Zwolińska-Porębska
Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Ambulatorium stomatologiczne
więcej informacji
Brodnica, Armii Krajowej 12 (Brodnica)
NZOZ "Alfa" s.c.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia psychologiczna, Poradnia stomatologiczna, Oddział chirurgiczny ogólny, Blok operacyjny, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Brodnica, Armii Krajowej 12 (Brodnica)
NZOZ Centrum Medyczne "ALFA"
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia psychologiczna, Oddział chirurgiczny ogólny, Blok operacyjny, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Brodnica, ul. Ogrodowa 2a (Brodnica)
NZOZ Chirurg Poradnia Chirurgiczna
Poradnia chirurgii ogólnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Brodnica, Aleja Leśna 1a (Brodnica)
NZOZ Chirurg Zespół Chirurgii Jednego Dnia
Poradnia chirurgii ogólnej, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
więcej informacji
Brodnica, Wyspiańskiego 2A (Brodnica)
NZOZ Laguna Medical Brodnica SZP
Oddział leczenia jednego dnia, Blok operacyjny
więcej informacji
Brodnica, Kopernika 8 (Brodnica)
NZOZ "Praktyka Rodzinna - Mój Lekarz" w Brodnicy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób płuc, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia zdrowia psychicznego
więcej informacji
Brodnica, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2A (Brodnica)
NOVAMED Ambulatorium
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Brodnica, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2A (Brodnica)
NOVAMED Szpitalnictwo
Oddział leczenia jednego dnia, Blok operacyjny
więcej informacji
Brodnica, Wyspiańskiego 6 A (Brodnica)
NZOZ "MEDICUS" Przychodnia Rodzinna
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia stomatologiczna, Pracownia USG
więcej informacji
Brodnica, ul. Aleja Leśna 1A (Brodnica)
Oddział Leczenia Jednego Dnia
Ambulatorium ogólne, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Zespół transportu sanitarnego, Zespół wyjazdowy ogólny
więcej informacji
Brodnica, Aleja Leśna 1a (Brodnica)
Oddział Leczenia Jednego Dnia
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Oddział ginekologiczny, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej...
więcej informacji
Brodnica, Paderewskiego 5 (Brodnica)
Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia psychologiczna
więcej informacji