Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej

adres: Czerwonego Krzyża 10 (26-110 Skarżysko-Kamienna)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko-Kamienna
tel.: 041 2511868

Jednostki - Powiatowa Stacja...

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Oddział Nadzoru Sanitarnego
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Oddział Labortatoryjny
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Higieny Komunalnej
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział Higieny Pracy
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Oddział Epidemiologii
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział nadzoru zapobiegawczego
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Pracy
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Laboratorium Mikrobiologii
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych
   Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Higieny Komunalnej
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oddział Higieny Pracy
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oddział Epidemiologii
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Dział nadzoru sanitarnego
    • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Dział nadzoru zapobiegawczego
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Dział nadzoru sanitarnego
    • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Pracy
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Dział nadzoru sanitarnego
    • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Laboratorium Mikrobiologii
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych
    Skarżysko-Kamienna, Czerwonego Krzyża 10     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna