Zespół Przychodni FORMICA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Królewska 30 (51-200 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Psie Pole
tel.: 71 329-78-84

Jednostki - Zespół Przychodni FORMICA

 • Zespół Przychodni FORMICA Przychodnia nr 1

  Wrocław, Królewska 30 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  Telefon: 71 329-78-84
  Email: formica@emc-sa.pl
  Witryna: www.formica.emc-sa.pl
  • Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Neurologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-Zabiegowy
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (Gabinet) Położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Wad Postawy
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia proktologiczna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia żywieniowa
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Królewska 30      Telefon: 71 329-78-84  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Urologiczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologii Dziewczęcej
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Geriatryczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Neonatologiczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia andrologiczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Królewska 30     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Kardiologiczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia Urologiczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia medycyny pracy
    • Badania kierowców
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Ginekologii Dziewczęcej
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Patologii Ciąży
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Geriatryczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Neonatologiczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia andrologiczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Wrocław, Królewska 30     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • Zespół Przychodni FORMICA Przychodnia nr 2

  Wrocław, Pilczycka 148 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 356 64 27
  Email: formica@emc-sa.pl
  Witryna: www.formica.emc-sa.pl
  • Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia Chorób Tropikalnych
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia żywieniowa
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologii dziecięcej
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia (Gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (Gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Pilczycka 148      Telefon: 71 356 64 27  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowo- Rodzinnej
   Wrocław, Pilczycka 148     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    Wrocław, Pilczycka 148     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pediatria
   • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowo- Rodzinnej
    Wrocław, Pilczycka 148     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Zespół Przychodni FORMICA Przychodnia nr 3

  Wrocław, Celtycka 9 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 349 26 61
  Email: formica@emc-sa.pl
  Witryna: www.formica.emc-sa.pl
  • Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wrocław, Celtycka 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia żywieniowa
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Celtycka 9      Telefon: 71 349 26 61  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Wrocław, Celtycka 9      Telefon: 71 349 26 61  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia (Gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Celtycka 9      Telefon: 71 349 26 61  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (Gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Celtycka 9      Telefon: 71 349 26 61  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Celtycka 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    Wrocław, Celtycka 9     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Wrocław, Celtycka 9     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Poradnia alergologiczna
    Wrocław, Celtycka 9     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Wrocław, Celtycka 9     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Wrocław, Celtycka 9     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia