Zespół Psychiatrycznej Opieki Stacjonarnej w Olsztynie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: leja Wojska Polskiego 35 (10-228 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 678 53 53

Jednostki - Zespół Psychiatrycznej Opieki...

 • Zespół Psychiatrycznej Opieki Stacjonarnej w Olsztynie

  Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 678 53 53
  Email: wzlp@polbiznes.com
  Witryna: www.wzlp-olsztyn.prv.pl
  • oddział I ogólnopsychiatryczny
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział II ogólnopsychiatryczny
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział III ogólnopsychiatryczny
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych z pododdziałem leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • izba przyjęć
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 35 35  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
  • laboratorium
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia elektroencefalograficzna i elektrokardiograficzna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • oddział IV ogólnopsychiatryczny
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • dział farmacji szpitalnej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział dzienny psychiatryczny z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne
  • pododdział rehabilitacji psychiatrycznej oddziału dziennego psychiatrycznego
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • pododdział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu oddziału terapii uzależnienia od alkoholu
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35      Telefon: 89 678 53 53  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne
  • oddział VI psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • oddział V dzienny.
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • oddział VII D detoksykacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia psychogeriatryczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pracownia radiologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • fizykoterapia
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • olsztyński telefon zaufania
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • sekcja statystyki medycznej.
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży.
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia leczenia nerwic
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia autyzmu dzieci
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Oddział VI psychiatryczny dla młodzieży
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • oddział V dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział VI psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • oddział V dzienny.
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • oddział VII D detoksykacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia psychogeriatryczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • pracownia radiologiczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • fizykoterapia
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • olsztyński telefon zaufania
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • sekcja statystyki medycznej.
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży.
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia leczenia nerwic
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia autyzmu dzieci
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oddział VI psychiatryczny dla młodzieży
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • oddział V dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 35     
    Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria