ZOZ "EPIONE" Piotrowicka

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piotrowicka 68 (40-723 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 2046452

Jednostki - ZOZ "EPIONE" Piotrowicka

 • ZOZ "EPIONE" Piotrowicka

  Katowice, Piotrowicka 68 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2046452
  Email: epione@epione.pl
  Witryna: www.epione.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322064068  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322064068  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322064068  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia POZ dla dorosłych
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii ( w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego)
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia (Gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 32 2046470  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia medycyny pracy i badań kierowców
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia cytologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia RTG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometrii
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia USG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia profilaktyki schorzeń piersi
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia ran
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia metaboliczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia POZ dla dorosłych
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia skórno-wenerologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia zaburzeń nerwicowych
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Dział fizjoterapii ( w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego, hydroterapii )
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia cytologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EEG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG metodą Holtera
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Protezownia
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Szkoła rodzenia
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Szkoła rodzenia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dorosłych
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia EKG wysiłkowe
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545474  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia mammograficzna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322046470  
   Pracownia mammografii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322557017  
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia mammograficzna
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545384  
   Pracownia mammografii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322526204  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322545384  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 322530784  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 32 2064068  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, Piotrowicka 68      Telefon: 32 2046470  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne