Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 270 placówek medycznych)

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 413 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ "Zdrowie" sp. z o.o.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia ginekologiczna
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Ignacego Daszyńskiego 78 (M. Bielsko-Biała)
NSZOZ "Chirurgia Żył"
Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Oddział położniczo-ginekologiczny, Oddział chirurgii naczyniowej, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział...
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 16 (M. Bielsko-Biała)
NSZOZ "Rehabilitacja I Neurologia" - Magdalena Pogwizd
Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia psychologiczna
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Karpacka 46 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ AUDIOFONIKA DR N. MED. Przemysław Śpiewak
Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia audiologiczna, Poradnia logopedyczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Handlowa 17 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ CABANSTOMATOLOGIA S.C.
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 23 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ Diagnomed Sp.j.
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia geriatryczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia nefrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia wad postawy, Poradnia...
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ EURODENTICA Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
Poradnia endokrynologiczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia żywieniowa, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Głęboka 12 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ FACTOR Laboratorium Analityczne mgr Andrzej Krakowiak
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań
więcej informacji
Bielsko-Biała, Cechowa 19 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Alfa-Med" S.C.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 (M. Bielsko-Biała)
N.Z.O.Z. "I-D Med." S.C. Iwona Gadt-Chabałowska, Diana Gadt-Frączek
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia psychologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Aleksandrowicka 25 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych E. Biront
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Zygmunta Krasińskiego 30 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ "Laryngolog" s. c.
Poradnia otorynolaryngologiczna, Pracownia badań słuchu, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Legionów 27 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ "PERFECT-DENT" Ewa Łodziana
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Bielsko-Biała, Lipnicka 150 B (M. Bielsko-Biała)
NZOZ "SIGMA PLUS" Dorota Kulik-Siuda
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Bielsko-Biała, lac pl. Wojska Polskiego 2 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ - Stomatologia Agata Roztoczyńska
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Bielsko-Biała, ul. Władysława Broniewskiego 48 (M. Bielsko-Biała)
NZOZ ULTRAMEDIC Centrum Medyczne
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna...
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA