Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 59 placówek medycznych)

Jarosław, Grunwaldzka 1 (Jarosław)
ALMED
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia nefrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna...
więcej informacji
Jarosław, Tadeusza Kościuszki 18 (Jarosław)
Ambulatorium
Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia psychosomatyczna, Poradnia psychologiczna, Zespół leczenia środowiskowego (domowego), Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 80 (Jarosław)
Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3957
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia stomatologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Jarosław, ul. Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
Centrum Medyczne "ED-MAR"
Poradnia dermatologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Jarosław, 3 Maja 70 70 (Jarosław)
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Leczenie Szpitalne
Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział kardiologiczny, Oddział dla przewlekle chorych, Oddział neurologiczny, Oddział udarowy, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział reumatologiczny, Oddział obserwacyjno-zakaźny, Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Oddział...
więcej informacji
Jarosław, 3 Maja 70 (Jarosław)
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Świadczenia Ambulatoryjne
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Jarosław, Słowackiego 28 (Jarosław)
Centrum Rehabilitacji "ATHLETICS" s.c.
Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Zespół rehabilitacji domowej, Ośrodek rehabilitacji dziennej
więcej informacji
Jarosław, Słowackiego 17 B (Jarosław)
Centrum Rehabilitacji im. prof. Adama Grucy
Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Jarosław, Sikorskiego 5 (Jarosław)
Centrum Zdrowia i Kształtowania Sylwetki AQUA Andrzej Adamowicz
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Dział oświaty i promocji zdrowia
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 85c/2 (Jarosław)
MED-DOM Spółka Cywilna
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
więcej informacji
Jarosław, Jana Pawła II 21 (Jarosław)
"Medjan" Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarsko-Stomatologiczno-Diagnostycznych
Poradnia pediatryczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 65 (Jarosław)
NZOZ "DAR"
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 65 (Jarosław)
NZOZ "DENTUS" Monika Horak
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Jarosław, Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
NZOZ "DERBI-MED"
Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia foniatryczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Jarosław, Kruhel Pełkiński 19 (Jarosław)
NZOZ Diaverum w Jarosławiu
Poradnia nefrologiczna, Ambulatoryjna stacja dializ
więcej informacji
Jarosław, Kruhel Pełkiński 19 (Jarosław)
NZOZ Diaverum w Jarosławiu
Poradnia nefrologiczna, Stacja dializ
więcej informacji
Jarosław, Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
NZOZ "ED-MAR"
Poradnia dermatologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Jarosław, Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
NZOZ ED-MED
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 65 (Jarosław)
NZOZ "Jarosław" Spółka Cywilna
Poradnia kardiologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia logopedyczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji