Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 4 placówek medycznych)

Knyszyn, ul. Grodzieńska 96 (Knyszyn miasto)
AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia kardiologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia pediatryczna, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Gabinet...
więcej informacji
Knyszyn, ul. Grodzieńska 96 (Knyszyn miasto)
ŚWIADCZENIA INNE NIŻ SZPITALNE
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
więcej informacji
Knyszyn, ul. Grodzieńska 96 (Knyszyn miasto)
SZPITAL
Oddział chorób wewnętrznych, Oddział dla przewlekle chorych, Oddział rehabilitacji kardiologicznej, Izba przyjęć szpitala, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia USG, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji