Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 21 placówek medycznych)

Konstancin-Jeziorna, Antoniego Wierzejewskiego 12 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Centrum Medyczne Rehabilitacja
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Wierzejewskiego 12 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Centrum Medyczne Szpital
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, ul. Jana Karola Chodkiewicza 3/5 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Gabinet Opieki Zdrowotnej przy Polskiej Akademii Nauk Domu Rencisty im. Witolda Orłowskiego
Poradnia chorób wewnętrznych, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, J.Piłsudskiego 30 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Lecznica Specjalistyczna Św. Łukasza NZOZ Czesława Gasik
Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Klonowa 57 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego "PROTETYK" NZOZ
Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Dworska 7 Chylice (Konstancin-Jeziorna obszar wiejski)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
Dział higieny i epidemiologii, Dział nadzoru sanitarnego, Dział nadzoru zapobiegawczego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Moniuszki 10 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Pracownia Ortopedyczna "MARK PROTETIK" NZOZ
Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, UL. ANTONIEGO WIERZEJEWSKIEGO 15, (Konstancin-Jeziorna miasto)
PRZYCHODNIA
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Pracownia USG, Inne pracownie...
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Antoniego Wierzejewskiego 12 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia wad postawy, Poradnia preluksacyjna, Ambulatorium chirurgiczne, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet...
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Fabryczna 3 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Przychodnia Willa Kalina
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Pracownia USG
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Warecka 15A (Konstancin-Jeziorna miasto)
Przychodnie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Wierzejewskiego 12 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Specjalistyczne Centrum Stomatologii Konstancin Fundacji Zdrowie i Medycyna 2000
Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia...
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Wierzejewskiego 12 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Szpital im. prof. M. Weissa
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia psychologiczna, Zespół rehabilitacji domowej, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział rehabilitacyjny, Oddział rehabilitacyjny dla dzieci, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, Oddział neurochirurgiczny, Oddział...
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, UL. ANTONIEGO WIERZEJEWSKIEGO 15' (Konstancin-Jeziorna miasto)
SZPITAL REHABILITACJI
Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia kardiologiczna, Poradnia wad serca, Poradnia chorób naczyń, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia pediatryczna, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii...
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, Henryka Gąsiorowskiego 12/14 (Konstancin-Jeziorna miasto)
Szpital Wielospecjalityczny
Oddział rehabilitacyjny, Oddział rehabilitacji narządu ruchu, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Dział anestezjologii, Punkt pobrań materiałów do badań
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, UL. ANTONIEGO WIERZEJEWSKIEGO 15 (Konstancin-Jeziorna miasto)
UZDROWISKO
Poradnia alergologiczna, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Oddział rehabilitacyjny, Oddział rehabilitacji kardiologicznej, Oddział uzdrowiskowy szpitalny, Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Zakład rehabilitacji leczniczej
więcej informacji
Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 56 (Konstancin-Jeziorna obszar wiejski)
Zakład Opieki Zdrowotnej Konstancin
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia...
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA