Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 128 placówek medycznych)

Koszalin, ul. Niepodległości 44 - 48 (M. Koszalin)
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna / Poradnie
Poradnia alergologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia onkologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia USG, Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia endoskopii,...
więcej informacji
Koszalin, Niepodległości 44-48 (M. Koszalin)
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - Szpital
Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia antynikotynowa, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Oddział dla przewlekle chorych, Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, Oddział gruźlicy i chorób płuc, Oddział leczenia gruźlicy, Izba przyjęć szpitala, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale...
więcej informacji
Koszalin, ul. Niepodległości 44 - 48 (M. Koszalin)
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
więcej informacji
Koszalin, ul. Zwycięstwa 119 (M. Koszalin)
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON - Ambulatoryjna opieka medyczna
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
więcej informacji
Koszalin, ul. Niepodległości 44 (M. Koszalin)
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON - Ambulatoryjna opieka medyczna
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
więcej informacji
Koszalin, ul. Słoneczna 15 (M. Koszalin)
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON - Oddziały Psychiatryczne
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Oddział psychiatryczny (ogólny), Oddział psychiatrii sądowej, Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji), Izba przyjęć szpitala
więcej informacji
Koszalin, ul. Słoneczna 15 (M. Koszalin)
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny, Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym
więcej informacji
Koszalin, Kościuszki 5 (M. Koszalin)
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
więcej informacji
Koszalin, ul. Bartosza Głowackiego 7 (M. Koszalin)
SZPITAL UROMED
Poradnia urologiczna, Oddział urologiczny, Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownia USG, Pracownia endoskopii, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Pracownie inne
więcej informacji
Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7 (M. Koszalin)
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia hepatologiczna, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Ambulatorium chirurgiczne, Wyjazdowy zespół sanitarny typu N, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział...
więcej informacji
Koszalin, Chopina 42 (M. Koszalin)
Usługi Pielęgniarskie z Zakresu Medycyny Szkolnej "Zdrowa Szkoła" S. C.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
więcej informacji
Koszalin, Zwycięstwa 136 (M. Koszalin)
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia psychologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia badań słuchu, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Koszalin, Zwycięstwa 204 A (M. Koszalin)
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Koszalin, Młyńska 71 (M. Koszalin)
Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Koszalinie
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Koszalin, Zakole 1A (M. Koszalin)
Zakład Opieki Zdrowotnej "ELKAP" Sp. z o.o.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia pediatryczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia urologiczna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia...
więcej informacji
Koszalin, leja Monte Cassino 13 (M. Koszalin)
Zakład Opieki Zdrowotnej "FEMINA"
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Koszalin, ul. Saperów 34 (M. Koszalin)
Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Care"S.C. L. Kosiński, W.Kosiński
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia preluksacyjna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Koszalin, ul. Heleny Modrzejewskiej 15 (M. Koszalin)
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL BETA
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia pediatryczna, Poradnia chirurgii ogólnej,...
więcej informacji
Koszalin, Młyńska 71 (M. Koszalin)
Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy SW w Koszalinie
Poradnia medycyny pracy, Poradnia psychologiczna
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA