Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 285 placówek medycznych)

Rzeszów, Czackiego 2 (M. Rzeszów)
Zespół Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny...
więcej informacji
Rzeszów, Fredry 9 (M. Rzeszów)
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Poradnia preluksacyjna, Poradnia geriatryczna, Pracownia USG, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia kardiologiczna, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Dział (pracownia) kinezyterapii, Poradnia...
więcej informacji
Rzeszów, Fredry 9 (M. Rzeszów)
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Rzeszów, Szopena 2 (M. Rzeszów)
Zespół Poradni Specjalistycznych
Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia genetyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii...
więcej informacji
Rzeszów, Krakowska 16 (M. Rzeszów)
Zespół Przychodni MSW w Rzeszowie
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna,...
więcej informacji