Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 69 placówek medycznych)

Siemianowice Śląskie, Szkolna 2 (M. Siemianowice Śląskie)
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego - Psychiatryczny Oddział Dzienny
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia leczenia nerwic, Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
więcej informacji
Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2 (M. Siemianowice Śląskie)
Szpital
Poradnia chorób wewnętrznych, Dział (pracownia) fizjoterapii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział rehabilitacyjny, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgii plastycznej, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
więcej informacji
Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 9 (M. Siemianowice Śląskie)
Szpital
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział nefrologiczny, Stacja dializ, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział rehabilitacji narządu ruchu, Oddział neonatologiczny, Oddział położniczo-ginekologiczny, Oddział chirurgiczny ogólny,...
więcej informacji
Siemianowice Śląskie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 (M. Siemianowice Śląskie)
Wielospecjalistyczny NZOZ
Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia proktologiczna,...
więcej informacji
Siemianowice Śląskie, Staszica 14 (M. Siemianowice Śląskie)
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczno-Medyczne "ATRIA" Ruda Śląska
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia kardiologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Siemianowice Śląskie, Staszica 14 (M. Siemianowice Śląskie)
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii "ATRIA" Katowice
Poradnia stomatologiczna, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20 (M. Siemianowice Śląskie)
Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia Sp. z o. o.
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna,...
więcej informacji
Siemianowice Śląskie, ul. Szpitalna 4 (M. Siemianowice Śląskie)
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
więcej informacji