Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 6 placówek medycznych)

Sulejówek, 11 Listopada 87 (Sulejówek)
NZOZ "CENTRUM"
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia...
więcej informacji
Sulejówek, 3 Maja 7 (Sulejówek)
NZOZ "Dom Pogodnej Starości" Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
więcej informacji
Sulejówek, Kombatantów II Wojny Światowej 85 (Sulejówek)
NZOZ Centrum Medyczne VITA - MEDICA
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Sulejówek, Idzikowskiego 7b (Sulejówek)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny...
więcej informacji
Sulejówek, Kruczkowskiego 60 (Sulejówek)
Vita-Glob Specjalistyczny Ośrodek Medyczny, n.z.o.z.
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Poradnia...
więcej informacji