BASTION – badania w obszarze onkologii realizowane przez WUM

BASTION to multidyscyplinarny projekt naukowy dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach konkursu 7.PR - REGPOT 2012-2013. Projekt ten w niedalekiej przyszłości przełoży się nie tylko na poprawę percepcji badań prowadzonych w obszarze onkologii lecz również percepcję polskiej nauki za granicą.
/ 20.08.2013 10:52

Głównym celem projektu BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w dziedzinie onkologii doświadczalnej. Dodatkowym zadaniem projektu jest skrócenie drogi potrzebnej na wykorzystanie wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej.

Badania naukowe prowadzone w ramach projektu BASTION będą się koncentrować w szczególności wokół personalizowanej onkologii i opracowywania diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych – mówi Michał Gierałtowski, kierownik ds. komunikacji w projekcie BASTION.

Projekt obejmuje współpracę 10. grup badawczych w WUM, reprezentowanych przez grupę ponad 100 pracowników naukowych, którzy będą prowadzić niezależne badania w dziedzinie onkologii. Wszelkie działania koordynuje kierownik projektu BASTION lek. med. prof. dr hab. Jakub Gołąb  Kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kluczowym elementem pracy jest utworzenie międzywydziałowej grupy badawczej, współpracującej z klinikami WUM, nowym ośrodkiem onkologicznym WUM oraz z innymi grupami naukowców w obrębie Kampusu Ochota.

W ramach projektu przewidziane jest pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie bądź nawiązanie współpracy naukowej z kilkunastoma ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych. Ośrodki i przedsiębiorstwa, działające w 8. krajach Unii Europejskiej, zadeklarowały swoją pomoc jako organizacje partnerskie w projekcie. Partnerami projektu są m.in.: Karolinska Institutet, University of Leeds, KUL Belgium, University College, University Hospital of Ulm, Radboud University Medical Center Nijmegen, University of Ferrara, Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Cologne, University of Verona.

Zadania przewidziane w projekcie nie tylko wzmocnią potencjał naukowy WUM, ale również usprawnią zarządzanie projektami badawczymi, pobudzą działania nakierowane na rozwój potencjału innowacyjnego, rozwiną istniejącą oraz zainicjują współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi z Unii Europejskiej.

Projekt BASTION znacząco wzmocni nie tylko infrastrukturę badawczą, lecz również znacząco rozwinie zespoły badawcze. Obecnie jest prowadzonych kilka projektów rekrutacyjnych na stanowiska młodszych i starszych badaczy. Powyższe działania będą stanowiły podstawę do stworzenia w WUM bardzo silnego w skali Europy Środkowej ośrodka badawczego zajmującego się onkologią. Projekt ten w niedalekiej przyszłości przełoży się nie tylko na poprawę percepcji badań prowadzonych w obszarze onkologii lecz również percepcję polskiej nauki za granicą.

Celem projektu jest również integracja z European Research Area (ERA), poprawa jakości prowadzonych badań naukowych, wniesienie wkładu polskiego do zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zwiększenie szans na pozyskiwanie środków z funduszy UE na badania naukowe i badawczo-rozwojowe.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. BASTION realizowany będzie do lutego 2016. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 5 000 000 euro z czego wkład Komisji Europejskiej to ponad 4 000 000 euro.

Więcej na temat projektu BASTION można znaleźć na stronie: bastion.wum.edu.pl.

Zobacz też: Zagłodzenie nowotworu na śmierć – nowa metoda terapii

Źródło: materiały prasowe BASTION/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!