Kocham geja. Co robić?/fot. Fotolia

Geografia zakażeń HIV w Polsce

W jakich województwach w Polsce jest największa dynamika zakażeń wirusem HIV? Jaka grupa osób jest najbardziej narażona na zakażenie HIV? Jaki jest wskaźnik wykrywanych zakażeń HIV w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Polsce?
/ 04.12.2012 15:14
Kocham geja. Co robić?/fot. Fotolia

Wskaźnik wykrywanych zakażeń HIV w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Polsce w latach 2000-2011 wyniósł 2,0 na 100 tys. zakażeń rocznie, ale różnił się istotnie pomiędzy województwami (patrz poniższa rycina 1). W ostatnich latach wskaźnik ten był szczególnie wysoki w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Rycina 1.  Średni wskaźnik nowo wykrywanych zakażeń HIV w przeliczeniu na 100 tys. ludności na rok w latach 2000-2011, według województw.

Warto wiedzieć: Kto w Polsce jest najbardziej narażony na zakażenie wirusem HIV?

Dynamika rozwoju epidemii HIV

Warto również zwrócić uwagę na dynamikę rozwoju epidemii w zależności od województwa. Na rycinie 2 porównano liczbę nowo wykrywanych zakażeń HIV w latach 2009-2011 w odniesieniu do okresu 2000-2002. Ponad czterokrotny wzrost (o ponad 300%) odnotowano w województwach mazowieckim i wielkopolskim, a ponad dwukrotny w województwach lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim. Tak wysoki wzrost nowych rozpoznań trudno jest przypisać tylko większej liczbie wykonanych badań w kierunku HIV, raczej może świadczyć o szerzeniu się epidemii HIV.

Rycina 2.  Wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń HIV w województwach w latach 2009-2011 w porównaniu do 2000-2002.

Województwa o największej dynamice zakażeń HIV

Warto podkreślić, że wzrost liczby zakażeń HIV w grupie mężczyzn mających stosunki seksualne z mężczyznami był również zróżnicowany na terenie kraju. Zdecydowanie największy wzrost wystąpił na terenie województwa mazowieckiego, następnie na terenie województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego (patrz rycina 3).

Rycina 3. Wskaźnik nowo wykrywanych zakażeń w grupie MSM w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (mężczyzn) wg województw.

Wyraźny wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń HIV ma najprawdopodobniej swoje źródło w zwiększającej się liczbie wykonywanych badań w kierunku HIV, ale także rozwojem nowej epidemii w grupie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. Grupa ta wydaje się być szczególnie dotknięta tym problemem w województwie mazowieckim, w którym doszło do wielokrotnego wzrostu wykrywalności zakażeń, zwłaszcza w ciągu ostatnich 3 lat. Nie można wykluczyć, że do podobnego wzrostu może dojść na terenie innych województw, gdzie obserwuje się obecnie mniejsze tendencje wzrostowe. Taka sytuacja wymaga pilnego wzmocnienia działań profilaktycznych skierowanych do tej właśnie grupy osób.

Polecamy: Edukacja dzieci zakażonych HIV - jak mówić o problemach „pozytywnych”?

Źródło: dane z raportu „Test na HIV. Test na odpowiedzialność” przygotowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej/ D&D Communication/ mk

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!