Co roku wzrasta liczba osób zakażonych wirusem HIV/ fot. Fotolia

Kto w Polsce jest najbardziej narażony na zakażenie wirusem HIV?

W Polsce każdego dnia statystycznie 3 osoby dowiadują się o fakcie zakażenia HIV. Są to głównie osoby młode w wieku 20-29 lat. Zazwyczaj zakażeń tych można by uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę.
/ 04.12.2012 14:23
Co roku wzrasta liczba osób zakażonych wirusem HIV/ fot. Fotolia

W pierwszych latach epidemii w Polsce główną drogę rozprzestrzeniania się zakażeń HIV stanowiło stosowanie dożylnych środków psychoaktywnych (narkomania). Od 2001 roku obserwuje się odwrócenie tych trendów. Zakażenie HIV coraz częściej jest wynikiem ryzykownych zachowań seksualnych u osób bez epizodów narkomanii dożylnej.

Niepokojąco wzrasta liczba zakażeń w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) – wskazują na to zarówno dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), jak też dane z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD).

HIV dotyka głównie osoby młode

Wspólną cechą epidemii na całym świecie jest fakt, że HIV dotyka głównie osoby młode. W Polsce jest podobnie: 36% wszystkich zakażeń HIV występuje w populacji między 20. a 29. rokiem życia. Dominującą grupę (85%) wśród zakażonych HIV stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat).

W 2011 roku do NIZP-PZH zgłoszono 1333 przypadki zakażenia HIV (w tym liczba mężczyzn – 1020, kobiet – 184, brak danych dotyczących płci – 129). Część z tych zakażeń HIV, zgłoszonych w 2011 roku, stanowią przypadki rozpoznane w latach wcześniejszych, których zgłoszenie nastąpiło dopiero w ubiegłym roku.

Natomiast liczba przypadków nowych zakażeń HIV, rozpoznanych w roku 2011, wynosiła 992, w tym liczba: mężczyzn - 808, kobiet - 142, brak danych - 42. W roku 2011 wśród nowo zakażonych zdecydowanie dominowali mężczyźni (82%), natomiast udział kobiet był zdecydowanie mniejszy i wynosił 14%. Osoby, wśród których rozpoznano zakażenie HIV w 2011 roku, to tzw. młodzi dorośli, w przedziale wieku 20-29 (36%) oraz 30-39 (35%).

Warto wiedzieć: Prawda czy fałsz? Co wiemy o AIDS i HIV

Droga zakażenia wirusem HIV

Z danych NIZP-PZH wynika, że w 2011 roku (dane według roku rozpoznania zakażenia) prawdopodobną drogą transmisji wirusa HIV w 228 przypadkach były kontakty seksualne między mężczyznami, co stanowiło prawie 23% wszystkich zgłoszonych przypadków. W 70 przypadkach zakażeń HIV (7%) jako prawdopodobną drogę zakażenia wskazano kontakty heteroseksualne, natomiast w 45 przypadkach – stosowanie środków odurzających w iniekcjach (stanowi to niecałe 5%). Brak danych w zakresie prawdopodobnej drogi zakażenia dotyczyło 645 przypadków (stanowiło to 65% zgłoszeń).

W 2011 roku odnotowano najwięcej nowych zakażeń HIV w województwie mazowieckim (240 przypadków) co stanowiło 24% wszystkich zakażeń, następnie w województwie śląskim – ponad 13% oraz w województwie dolnośląskim – 13% wszystkich zakażeń.

Polecamy: Które testy na HIV są najskuteczniejsze?

Źródło: dane z raportu „Test na HIV. Test na odpowiedzialność” przygotowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej/ D&D Communication/ mk

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!