Jak nietrzymanie moczu wpływa na seks?

kobieta fot. Fotolia
Przyczyną problemów w sypialni dojrzałej pary nie jest jedynie nietrzymanie moczu. Kobiety skarżą się na bóle podczas stosunku, zaburzenia libido czy inne dolegliwości, związane z wiekiem. Nietrzymanie moczu może być prawdziwym problemem, gdy pojawia się podczas stosunku. Co na to partner? Czy małżeństwo/związek przetrwa taką próbę?
/ 01.12.2011 15:02
kobieta fot. Fotolia

Lepiej po operacji

Warto podkreślić, że u większości kobiet jakość życia seksualnego, spowodowana na przykład nietrzymaniem moczu, poprawia się po operacji, co potwierdzają wyniki wielu badań. W badaniach przeprowadzonych przez zespół Gungor przed operacją 68,2% wszystkich pacjentek oceniało swoje życie seksualne jako niesatysfakcjonujące, podczas gdy po operacji u 66% ocena ta poprawiała się, u 14% – nie zmieniła się, a u 20% niestety uległa pogorszeniu. Natomiast w badaniach przeprowadzonych przez Lalos i in., mających na celu ocenę długoterminowych rezultatów leczenia operacyjnego kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (dokonywaną po upływie 3 miesięcy, 1 roku i 5–7 lat po operacji), 71% kobiet było aktywnych seksualnie i większość oceniało swe życie płciowe jako bardzo satysfakcjonujące.

Ekspresja seksualna po menopauzie

Zdrowie fizyczne i zachowania seksualne nie muszą być ze sobą związane, niemniej właściwa ekspresja seksualna poprawia samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne, a tym samym może poprawiać jakość życia. Dotyczy to każdej grupy wiekowej, wszelkie zmiany w zakresie seksualności stanowią pogorszenie życia, szczególnie nasilone od okresu po menopauzie. Natomiast dobre zdrowie seksualne wpływa pozytywnie na jakość życia i stosunki osobiste.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet jest schorzeniem, które u wielu pacjentek z uwagi na wstydliwy charakter objawów wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie seksualne. Warto podkreślić, że problemy związane z seksualnym funkcjonowaniem osób z nietrzymaniem moczu dotyczą nie tylko ich samych, ale także ich partnerów. Szczególnie dotyczy to tych kobiet, które nie trzymają moczu w czasie współżycia seksualnego.

Nietrzymanie moczu podczas stosunku

Ocenia się, że około 10–60% pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu nie trzyma moczu w czasie współżycia seksualnego. Większość z kobiet nietrzymających moczu stosuje rozmaite sposoby radzenia sobie z tym problemem. Wybór sposobów jest uwarunkowany między innymi stopniem i typem nasilenia nietrzymania moczu, jakością relacji partnerskich, biografią psychoseksualną. Z nielicznych badań wynika, że odpowiedzialny za to może być również wiek.

Polecamy: Seksualność kobiet po menopauzie

Co on sobie pomyśli...

Stres związany z nietrzymaniem moczu w czasie współżycia seksualnego i lęk o reakcje partnera obniżają samoocenę w roli kobiecej i seksualnej. Zmiany seksualnego funkcjonowania kobiet nietrzymających moczu w czasie współżycia seksualnego przejawiają się między innymi w stosowaniu różnych strategii radzenia sobie z tym problemem. Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych przez nasz zespół wskazują, że wybór strategii radzenia sobie z nietrzymaniem moczu zależy od tego, czy nietrzymanie moczu w czasie współżycia było jedyną przyczyną wprowadzonych ograniczeń. W przypadkach, gdy na funkcjonowanie seksualne negatywnie rzutowały inne przyczyny, poza nietrzymaniem moczu, kobiety wybierały strategie bardziej restrykcyjne dla współżycia. Na wybór strategii istotnie wpływała jakość związku małżeńskiego/partnerskiego.

Potwierdzają to badania Lamma i in. w odniesieniu do pacjentek z naglącym nietrzymaniem moczu. Wynika z nich, że zredukowanie częstotliwości współżycia seksualnego przez 47% spośród badanych pacjentek najczęściej spowodowane było jednak problemami małżeńskimi, powstałymi na gruncie innym niż nietrzymanie moczu.

Wszystko zależy od związku

Należy pamiętać, że sama dolegliwość nietrzymania moczu rzadko jest jedyną i odosobnioną przyczyną ograniczenia aktywności seksualnej kobiet z nietrzymaniem moczu oraz stosowania zmian w życiu seksualnym. W przeprowadzonych przez nasz zespół badaniach, poza nietrzymaniem moczu w czasie współżycia seksualnego, kobiety z tą dolegliwością wymieniają wiele innych przyczyn, m.in. złą więź partnerską, pogorszenie jakości seksu ze strony partnera, chorobę alkoholową partnera, używanie przemocy fizycznej, gwałt, zmniejszenie libido u partnera, choroby przewlekłe kobiety lub/i partnera, problemy materialne, mieszkaniowe, zawodowe, obawę przed nieplanowaną ciążą.

Jakość związku małżeńskiego/partnerskiego jest istotnym i jednym z wielu czynników rzutujących na funkcjonowanie seksualne kobiet cierpiących na nietrzymanie moczu, na ocenę współżycia seksualnego i zmiany stosowane we współżyciu.

W związkach małżeńskich, w których oboje partnerzy wysoko oceniają zarówno jakość swego związku, jak i satysfakcję ze współżycia seksualnego, nietrzymanie moczu i wynikające z niego następstwa, tj. stosowanie strategii we współżyciu, nie wywierają negatywnych wpływów na relacje partnerskie.

Najbardziej restrykcyjne dla aktywności seksualnej partnerów strategie stosują kobiety w tych przypadkach, w których obok nietrzymania moczu podczas współżycia seksualnego współistnieją też inne przyczyny ograniczeń współżycia, a niezadowolenie ze związku nie wiąże się z chorobą kobiety, ale ma głębsze podłoże i dotyczy wielu innych aspektów funkcjonowania partnerów.

Wyniki wielu badań obejmujących przewlekłe schorzenia inne aniżeli nietrzymanie moczu wskazują na dużą rolę wsparcia ze strony partnera w przebiegu i wyborze sposobów radzenia sobie z chorobą.

Czytaj też: Czy nietrzymanie moczu wpływa na psychikę?

Fragment pochodzi z książki "Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu" Marioli Bidzan (wydawnictwo Impuls, Kraków 2008). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna u redakcji.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA