Jakie choroby zagrażają powstawaniem tętniaków aorty?

Jakie choroby zagrażają powstawaniem tętniaków aorty?

Czynniki, które mogą doprowadzać do powstania tętniaka aorty, to nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu oraz podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Możemy je modyfikować, leczyć, zmniejszać. Istnieją również jednak czynniki, na które nie mamy wpływu. Należą do nich choroby zwyrodnieniowe, zespół Marfana czy zespół Ehlersa i Danlosa typu IV.
/ 01.02.2011 11:35
Jakie choroby zagrażają powstawaniem tętniaków aorty?

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do powstania miażdżycy w naczyniach krwionośnych, w tym także w aorcie oraz powodują ich degeneracje. Istotne jest jednak, że, modyfikując styl naszego życia, łatwo możemy wpłynąć na poprawienie wyników i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia tętniaka. Niestety istnieją również czynniki, na które to, jak się odżywiamy, oraz to, ile ćwiczymy, nie ma wpływu. Należą do nich między innymi choroby zapalne aorty oraz choroby zwyrodnieniowe.

Jakie choroby ogólnoustrojowe mogą predysponować do tętniaków aorty?

Choroby zwyrodnieniowe, inaczej degeneracyjne, to choroby, które powstają poprzez uszkodzenie strukturalne tkanek lub narządów. Mogą dotyczyć niemal każdego fragmentu naszego ciała, najczęściej jednak dotykają konkretnej tkanki, która znajduje się w wielu miejscach organizmu.

Zespół Marfana

Przykładem takiej choroby jest zespół Marfana. Jest to stosunkowo częste schorzenie tkanki łącznej (2-3 przypadki na 10 000 osób), którego przyczyną jest mutacja w genie fibryliny-1. Zmiany dotyczą tych narządów, w których znajduje się wymieniona fibrylina-1, między innymi: narządu wzroku, układu kostnego, serca i naczyń krwionośnych.

Objawami oraz cechami charakterystycznymi dla zespołu Marfana są: wysoki wzrost pacjentów, nieproporcjonalnie szeroki rozstaw ramion, długa, wąska twarz, zapadnięte policzki, wysoko wysklepione podniebienie, krótkowzroczność oraz często występujące zwichnięcie soczewki, nadmierna ruchomość stawów, zmniejszona ilość podskórnej tkanki tłuszczowej i inne. Często dochodzi do powstawania zmian w zastawkach serca oraz poszerzenia aorty wstępującej. Nierzadko pojawiają się tętniaki aorty, szczególnie piersiowej oraz dochodzi do rozwarstwienia aorty.

Polecamy: Jak dbać o serce w chorobie wieńcowej?

Diagnostyka opiera się na stwierdzeniu charakterystycznych odchyleń od normy oraz zebraniu dokładnego wywiadu rodzinnego. Najczęstszą przyczyną zgonów w zespole Marfana było pęknięcie tętniaka aorty, które u mężczyzn towarzyszyło zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, zaś u kobiet występowało przede wszystkim w trakcie porodu. Obecnie istnieją lepsze metody kontrolowania powikłań narządowych zespołu Marfana, dlatego też czas przeżycia uległ wielokrotnemu wydłużeniu.

Zespół Ehlersa i Danlosa typu IV

Kolejną chorobą, w przebiegu której często dochodzi do powstania tętniaków aorty, jest zespół Ehlersa i Danlosa typu IV, tak zwana postać naczyniowa. U pacjentów występują nieprawidłowości w budowie naczyń (zaburzenia w powstawaniu lub obróbce kolagenu), które doprowadzają do pękania i rozwarstwiania ścian tętnic. Ponadto może dojść do pęknięcia serca, co wiąże się z natychmiastowym zgonem chorego. Innymi objawami charakterystycznymi dla zespołu Ehlersa i Danlosa są: cienka, niemal przezroczysta skóra, łatwe siniaczenie się, spontaniczne przerwanie się mięśnia bądź ścięgna oraz dodatki wywiad rodzinny.

Czytaj też: Jak choroby autoimmunologiczne wpływają na serce?

A co z chorobami zapalnymi aorty?

Do chorób zapalnych aorty można zaliczyć niemal każdą chorobę wywołaną przez bakterie, wirusy, bądź chorobę układową, która w swoim przebiegu dotyczy także aorty. Wymienić tu należy: kiłę, infekcyjne zapalenie wsierdzia, chorobę Takayasu (zapalna choroba średnich i dużych tętnic, która najczęściej zajmuje naczynia łuku aorty) czy nawet posocznicę.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!