Kiedy mamy do czynienia z ostrą niewydolnością oddechową?

Jakie obowiązki wobec pacjenta ma szpital?
Podstawą prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu jest prawidłowa proporcja stężenia tlenu i dwutlenku węgla we krwi. Zachwianie tej równowagi jest skutkiem wielu stanów mogących prowadzić do ostrej niewydolności układu oddechowego.
/ 30.04.2011 20:01
Jakie obowiązki wobec pacjenta ma szpital?

Jak zdefiniować ostrą niewydolność oddechową?

W przeciwieństwie do przewlekłej niewydolności w tym przypadku możliwe jest pełne przywrócenie prawidłowej funkcji oddechowej. Dlatego też tak ważna jest znajomość przyczyn tego nagłego stanu zagrożenia życia.

Ostra niewydolność oddechowa jest występującym nagle stanem zaburzenia funkcji układu oddechowego, co w konsekwencji prowadzi do upośledzenia wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych, skutkiem czego są nieprawidłowe wartości stężeń tlenu i dwutlenku węgla we krwi. Aby rozpoznać ostrą niewydolność oddechową, musi zostać stwierdzone obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej <60 mmHg lub dwutlenku węgla >45 mmHg.

Polecamy: Na czym polega przewlekła niewydolność oddechowa?

Jak może dojść do ostrej niewydolności oddechowej?

Jest kilka podstawowych mechanizmów rozwoju ostrej niewydolności oddechowej. Pierwszym z nich jest zaburzenie wentylacji płuc. Dochodzi do niej w sytuacjach, kiedy pęcherzyki płucne, ze względu na toczący się w nich proces chorobowy, nie są zdolne do prowadzenia wymiany gazowej w stopniu zaspokajającym potrzeby całego organizmu. Są to przede wszystkim takie stany jak masywne zapalenie płuc, obrzęk płuc, niedodma, śródmiąższowe choroby płuc czy stłuczenie tkanki płucnej spowodowane urazem klatki piersiowej. Poza tym wśród przyczyn zaburzenia wentylacji wymienić należy niedrożność dróg oddechowych oraz upośledzenia funkcji mięśni oddechowych i elementów układu nerwowego odpowiedzialnych za prawidłowy oddech. Także przypadki, w przebiegu których miąższ płucny nie ma warunków do rozprężania w czasie wdechu, niosą ryzyko rozwoju ostrej niewydolności oddechowej, a należą do nich takie stany jak odma opłucnej, duża ilość płynu w jamach opłucnowych, urazy w obrębie ścian klatki piersiowej czy patologicznie wysokie ustawienie przepony jako następstwo wodobrzusza.

Kolejnym mechanizmem rozwoju omawianego zaburzenia jest zmniejszenie przepływu krwi przez płuca. Aby krew została w odpowiednim stopniu utlenowana, poza prawidłową wentylacją płuc, niezbędny jest ciągły przepływ krwi przez miąższ płucny zapewniający nieprzerwaną wymianę tlenu i dwutlenku węgla. Proces ten staje się niesprawny w zatorowości płucnej, kiedy dochodzi do zatkania tętnic doprowadzających odtlenowaną krew do płuc. Innym stanem mogącym doprowadzić do ostrej niewydolności oddechowej na drodze spadku przepływu płucnego jest wstrząs.

Jakie są objawy ostrej niewydolności oddechowej?

Podstawowym objawem jest duszność, zaś pozostałe symptomy zależne są od przyczyny tego ostrego zaburzenia oddychania. Wśród nich warto wymienić gorączkę, kaszel, ból w klatce piersiowej, krew w odkrztuszanej plwocinie czy objawy neurologiczne (np.osłabienie mięśniowe).

Chorzy z ostrą niewydolnością oddechową mają sinicę, przyspieszony oddech oraz przyspieszenie czynności serca.

Zobacz też: Jakie choroby infekcyjne płuc występują najczęściej?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA