kaszel fot. Adobe Stock

Najczęstsze choroby infekcyjne płuc

Infekcje płuc to przede wszystkim ich zapalenie. W zależności od okoliczności w jakich doszło do zakażenia, dzielimy je na: szpitalne i pozaszpitalne. To jednak tylko jeden podział. Sprawdź, czym różnią się od siebie infekcje płuc bakteryjne, wirusowe, grzybicze i wywołane przez pierwotniaki.
kaszel fot. Adobe Stock

Objawy chorób infekcyjnych

Główne objawy zapalenia płuc (niezależnie od etiologii) to:

 • kaszel,
 • duszności,
 • ból opłucnowy nasilający się przy oddychaniu,
 • krwioplucie,
 • gorączka,
 • dreszcze,
 • bóle mięśniowe.

Lekarz, opukując okolicę płuc, stwierdza stłumienie odgłosu opukowego, zaostrzony szmer pęcherzykowy i trzeszczenia. Wyniki badań laboratoryjnych osoby chorej wskazują natomiast na obniżony poziom hemoglobiny, leukocytozę lub limfopenię oraz na podwyższone wskaźniki stanu zapalnego, czyli OB i CRP.

W badaniu gazometrycznym krwi występuje hipoksemia, czyli obniżona prężność tlenu i zwykle na początku hiperkapnia, czyli podwyższone stężenie dwutlenku węgla. W diagnostyce ważne jest także wykonanie RTG klatki piersiowej. Ujawnia ono zacienienia miąższowe, ropnie, torbiele, odmę opłucnową lub płyn w jamie opłucnowej.

W niektórych przypadkach istotna jest identyfikacja czynnika etiologicznego i ocena jego wrażliwości na antybiotyki. Podstawowym materiałem do przeprowadzenia badań mikrobiologicznych jest plwocina.

Czynniki ryzyka zapalenia płuc

 • podeszły wiek,
 • palenie tytoniu,
 • cukrzyca,
 • przewlekła niewydolność serca,
 • leczenie lekami immunosupresyjnymi.

Leczenie szpitalne czy w domu?

W przypadku leczenia zapalenia płuc istotne jest ustalenie, czy pacjent może przebywać w domu czy wymaga hospitalizacji. Oceny takiej dokonuje się po uwzględnieniu wieku chorego, ogólnego stanu klinicznego, częstotliwości oddechów, wartości ciśnienia tętniczego, a w warunkach szpitalnych - po dodatkowym uwzględnieniu poziomu mocznika w surowicy.

O rodzaju zapalenia płuc można pośrednio wnioskować na podstawie stanu ogólnego chorego, zmian osłuchowych i radiologicznych oraz sytuacji epidemiologicznej danego regionu. Będą to jednak tylko pośrednie informacje, niedające dokładnych informacji.

Rodzaje chorób infekcyjnych

 • Bakteryjne zapalenie płuc

Cechuje je nagły początek. Pojawia się gorączka, senność, zwiększona lub zmniejszona ilość oddechów. Zauważa się również wciąganie przestrzeni międzyżebrowych podczas oddychania i wykorzystywanie dodatkowych mięśni oddechowych. Chory przybiera raczej pozycję siedzącą z podparciem z przodu. Oddech jest głośny, charczący. Pojawia się duszność. Kaszel jest napadowy i męczący. Plwocina jest zwykle ropna, czasem podbarwiona krwią.

Głównymi mikrobami odpowiedzialnymi za bakteryjne zapalenie płuc są: Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc), Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty). Rzadziej spotykane bakterie to: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae i Legionella.

 • Grzybicze zapalenie płuc

Objawy są podobne do bakteryjnego zapalenia płuc. Różnicuje się je na podstawie badań histopatologicznych lub popłuczyn z drzewa oskrzelowego (BAL). Grzybicze zapalenie płuc może być bezpośrednią przyczyną zgonu. Grzyby odpowiadające za to zapalenie to: Candida albicans, Cryptococcus neoformans i Aspergillus fumigatus.

 • Wirusowe zapalenie płuc

Początek tego zapalenia jest podstępny, a objawy zróżnicowane – kaszel jest lekki lub silny, gorączka niska lub wysoka. Występuje ogólne złe samopoczucie, rozbicie i senność. Wirusem odpowiedzialnym za to zapalenie jest zwykle wirus grypy.

Leczenie zapalenia płuc

W przypadku podejrzenia etiologii bakteryjnej lekarz powinien przepisać antybiotyk. W przypadku grzybiczego zapalenia podaje się leki przeciwgrzybiczne. Zwykle świadczy to o współistnieniu innych ciężkich chorób, dlatego leczenie prowadzi się w warunkach szpitalnych.

Wirusowe zapalenie płuc leczy się objawowo, podając leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Wszystkim chorym poleca się odpoczynek, niepalenie tytoniu oraz picie dużej ilości płynów.

Zobacz także:Zapalenie płuc - jakie daje objawy?Zapalenie płuc u dzieci - na co zwracać szczególną uwagę?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!