Na czym polega przewlekła niewydolność oddechowa?

Padaczka jest chorobą o nie do końca znanej etiologii, w której podczas napadu obserwujemy drgawki i inne objawy neurologiczne./ fot. Shutterstock
Ktoś, kto cierpi na przewlekłą niewydolność oddechową, nie zawsze musi wyglądać na chorego. Po czym poznać, czy problem ten dotyczy właśnie Ciebie? Sprawdź, jakie są objawy przewlekłej niewydolności oddechowej.
/ 30.04.2011 18:48
Padaczka jest chorobą o nie do końca znanej etiologii, w której podczas napadu obserwujemy drgawki i inne objawy neurologiczne./ fot. Shutterstock

Czym jest przewlekła niewydolność oddechowa?

Przewlekła niewydolność oddechowa jest, w przeciwieństwie do ostrej postaci tego zaburzenia, stanem nie w pełni odwracalnym, a charakteryzuje ją stopniowe i narastające przez dłuższy czas pogarszanie się funkcji oddechowej. Rozpoznanie tej choroby stawia się na podstawie wyników badań gazometrycznych oraz przewlekłego przebiegu schorzenia będącego jej bezpośrednia przyczyną. Obecnie wśród najczęstszych przyczyn zgonów wymienia się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, która w swoim zaawansowanym stadium objawia się właśnie przewlekłą niewydolnością oddechową.

Jak dochodzi do przewlekłej niewydolności oddechowej?

Istnieje wiele schorzeń mogących doprowadzić do przewlekłej niewydolności oddechowej. Może się to odbywać na tle różnych mechanizmów patofizjologicznych. Najczęstszym z nich jest przewlekłe zwężenie oskrzeli i oskrzelików w przebiegu takich schorzeń jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza czy zdecydowanie rzadziej astma oskrzelowa. Inną grupą przyczyn są stany zapalne w obrębie płuc prowadzące do jej stopniowej degeneracji. Należą do nich pozapalne zwłóknienie i marskość płuc, pylice płuc czy samoistne włóknienie płuc. Także niektóre choroby kardiologiczne mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w płucach, które skutkują ich przewlekłą niewydolnością. Należy tu wymienić przewlekłą niewydolność serca, przewlekłą zatorowość płucną i sinicze wady serca oraz dużych naczyń. Poza tym choroby układu nerwowego oraz choroby nowotworowe płuc (rak płuca, przerzuty do płuc) mogą się stać przyczyną rozwoju omawianego zaburzenia oddychania. Obecnie rzadko spotykanym podłożem przewlekłej niewydolności oddechowej jest znacznego stopnia zniekształcenie ścian klatki piersiowej (klatka lejkowata, nasilona skolioza).

Zobacz też: Dlaczego przewlekłe zapalenie oskrzeli jest niebezpieczne?

Jakie są główne najczęstsze czynniki ryzyka rozwoju przewlekłej niewydolności oddechowej?

Do najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi przewlekłej niewydolności oddechowej jest oczywiście przewlekłe palenie tytoniu. Warto pamiętać, że to właśnie przewlekły nikotynizm odpowiedzialny jest za ok. 90% przypadków przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Poza tym wdychanie także innych szkodliwych dymów, gazów czy pyłów może stać się podłożem tej choroby. Ciężkie, nawracające zapalenia płuc, ze względu na swoją częstość, znajdują się na liście najczęstszych czynników ryzyka przewlekłej niewydolności oddechowej.

Jak objawia się przewlekła niewydolność oddechowa?

Naczelnymi objawami przewlekłej niewydolności oddechowej są duszność i zmniejszenie tolerancji wysiłku. W skrajnych przypadkach dochodzi do sytuacji, kiedy objaw duszności występuje w spoczynku, wówczas mówimy o duszności spoczynkowej. Innymi symptomami są ból głowy oraz przewlekła senność, jako następstwa przewlekle podwyższonego stężenia dwutlenku węgla we krwi. Pozostałe objawy zależą od choroby podstawowej będącej przyczyną przewlekłej niewydolności oddechowej.

Jak zapobiegać przewlekłej niewydolności oddechowej?

Skoro najczęstszym czynnikiem ryzyka rozwoju przewlekłej niewydolności oddechowej jest palenie tytoniu, to i zerwanie z tym nałogiem staje się najskuteczniejszą profilaktyką tego schorzenia. Poza tym zapobieganie infekcjom dolnych dróg oddechowych oraz unikanie kontaktu ze szkodliwymi gazami czy pyłami należą do ważnych działań profilaktycznych.

Polecamy: Natychmiastowe i opóźnione efekty palenia papierosów

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA