Na czym polegają napady padaczkowe?

Do udaru może dojść w dwóch sytuacjach: gdy pęknie naczynie mózgowe lub dojdzie do zamknięcia tętnicy mózgowej przez zator./ fot. Fotolia
Napad padaczkowy jest skutkiem nieprawidłowych lub nadmiernych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Każda komórka ma bowiem swój próg krytyczny pobudzenia, którego przekroczenie powoduje objawy występujące w padaczce. Jak powstają napady padaczkowe i po czym je rozpoznać?
/ 14.04.2011 18:14
Do udaru może dojść w dwóch sytuacjach: gdy pęknie naczynie mózgowe lub dojdzie do zamknięcia tętnicy mózgowej przez zator./ fot. Fotolia

Jak to się dzieje?

Może pojawić się w każdej grupie komórek nerwowych. Wówczas ognisko takich zmienionych komórek nazywa się ogniskiem padaczkowym. Od jego rozległości i lokalizacji zależą objawy, jakie prezentuje pacjent.

Czytaj także: Stan padaczkowy-co to takiego?

Jak dzielimy napady padaczkowe?

Napady padaczkowe można podzielić na częściowe i złożone. Wśród tych pierwszych wyróżniamy napady częściowo proste, najczęściej z objawami ruchowymi, autonomicznymi i psychicznymi z zachowaną świadomością, oraz częściowo złożone. Te ostatnie są zejściem napadów prostych, do których dołączają się zaburzenia świadomości. Do grupy napadów częściowych zaliczmy także napady wtórnie uogólniające się, dla których charakterystyczne są objawy z konkretnego rejonu mózgu. Następnie dochodzi do ich uogólnienia na całe mózgowie. Mogą one wystąpić w każdym wieku i trwają około 1 min.

Drugą podgrupę stanowią napady uogólnione. Są one symetryczne, a poprzedzają je napady nieświadomości, napady miokloniczne, toniczno-kloniczne, atoniczne. Mogą im towarzyszyć drgawki.

Ostatnią grupą są napady niesklasyfikowane, poprzedzone objawami pro dromalnymi (niepokój, rozdrażnienia).

Typowy napad padaczkowy trwa około 3 min. Towarzyszą mu drgawki, naprężenie ciała, ślinotok i niejednokrotnie utrata świadomości. Zdarzają się jednak od tego odstępstwa, chory może się rozbierać, bełkotać.

Polecamy: Czym jest padaczka?

Co się dzieje kiedy występują napady "duże"?

Najdramatyczniej przebiegają napady tzw. duże (uogólnione). Toniczno-kloniczne napady podzielone są na dwie fazy poprzedzone nagłym upadkiem, krzykiem, skurczem mięśni i utratą świadomości. Razem z skurczem mięśni twarzy i szyi blokującym dopływ krwi oraz bezdechem całość objawów składa się na fazę toniczna a napadu. Po około 30 sekundach jej trwania następuję głęboki wdech, po którym następuję faza kloniczna. W tej części pojawiają się drgawki, brak reakcji źrenic na światło, ślinotok i szczękościsk. Po 2 minutach jej trwania następuję głęboka kilkuminutowa śpiączka a następnie a następnie po napadowy kilkugodzinny sen.

W przypadku napadów mioklonicznych obserwuję się pojedyncze, samoczynne skurcze grup mięśni. Chory nie musi wówczas tracić przytomności. Innym jeszcze rodzajem są napady akinetyczne gdzie pojawia się nagłe zwiotczenie grup mięśni i związany z tym upadek. Bardzo często jednak przebieg napadu jest mieszany. Najczęściej takie sytuacje zdarzają się w przypadku padaczek występujących w wieku dziecięcym, co sprawiać może czasem trudności diagnostyczne.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA