Prawa pacjenta fot. Fotolia

Prawa pacjenta - 10 najważniejszych

Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego ważne abyś wiedziała, jakie prawa przysługują Ci w szpitalu i gabinecie lekarskim. Poznaj 10 najważniejszych praw pacjenta
/ 02.04.2013 06:57
Prawa pacjenta fot. Fotolia

Karta praw pacjenta to dokument, w którym zostały zebrane podstawowe prawa pacjenta. Znając je będziesz mogła wymagać, aby udzielona Ci pomoc medyczna była na odpowiednim poziomie. Poznaj 10 najważniejszych praw, które przysługują Ci jako pacjentowi publicznej służby zdrowia. Masz niezaprzeczalne prawo do:

  1. Pomocy medycznej. Nie można ci odmówić natychmiastowej pomocy, jeśli jej potrzebujesz.
  2. Informacji. Masz prawo do pełnej informacji na temat twojego stanu zdrowia. Możesz też domagać się zwołania przez lekarza konsylium.
  3. Tajemnicy informacji. Personel medyczny nie ma prawa udostępniać nikomu informacji na temat twojego stanu zdrowia oraz faktów z twojego życia prywatnego i zawodowego. Tajemnica obowiązuje nawet po śmierci pacjenta (chyba że wskaże osobę, która ma prawo zapoznać się z tą dokumentacją). Lekarz może być z niej zwolniony tylko wówczas, gdy zażąda tego prokurator
  4. Intymności i godności. Badanie i zabiegi powinny być wykonywane tylko w obecności niezbędnych osób i w warunkach zapewniających prywatność.
  5. Wyrażenia zgody na interwencję medyczną. Musisz wyrazić zgodę na badanie, zabieg czy leczenie. Dotyczy to wszystkich, którzy ukończyli 16 lat (w innych wypadkach wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, np. matki). Na każdym etapie leczenia możesz wycofać się ze swojej decyzji. Przy operacji konieczna jest zgoda na piśmie.
  6. Dostępu do dokumentacji medycznej. Lekarz nie ma prawa zataić przed tobą wyników badań, karty szpitalnej itp. Masz prawo (na własny koszt) zrobić kopię, odpis lub wyciąg tej dokumentacji.
  7. Poszanowania życia prywatnego i intymnego. Będąc w szpitalu, przysługuje ci prawo do opieki nie tylko personelu medycznego, lecz i osób bliskich. Możesz domagać się, aby podczas badania lub zabiegu towarzyszył ci ktoś z rodziny.
  8. Opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zakład opieki zdrowotnej musi umożliwić ci kontakt z duchownym twojego wyznania.
  9. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Jeśli przebywasz w szpitalu lub jesteś na całodziennych badaniach, zakład opieki ma obowiązek zapewnić ci bezpłatne przechowanie twoich rzeczy.
Pamiętaj, że masz pełne prawo domagać się swoich praw i zgłosić ich naruszenie, jeśli nie dostaną dopełnione. Dowiedz się więcej o swoich prawach i działaniu polskiej służby zdrowia:

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!