Przed wyjściem ze szpitala pacjent musi odebrać wypis

Receptę od lekarza otrzymasz tylko podczas wizyty/ fot. Fotolia
Lekarz musi wydać pacjentowi kartę informacyjną z leczenia szpitalnego zanim ten opuści szpital – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w artykule „Pacjent nie powinien opuścić szpitala bez uzyskania wypisu”.
/ 11.05.2011 11:05
Receptę od lekarza otrzymasz tylko podczas wizyty/ fot. Fotolia

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obowiązkiem lekarza jest wystawienie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Karta powinna zawierać informację o rozpoznaniu choroby, opis zastosowanego leczenia, wskazania co do dalszego sposobu leczenia, zalecenia związane ze sposobem życia oraz informacje dotyczące dawkowania leków i terminów konsultacji.

Niewywiązanie się z tego obowiązku jest naruszeniem praw pacjenta. Jednakże lekarz za naruszenie obowiązku wobec pacjenta odpowie dopiero wtedy, gdy pacjent w wyniku nieuzyskania odpowiedniej informacji poniesie uszczerbek na zdrowiu lub dozna rozstroju zdrowia.

Wówczas pacjent może zwrócić się do rzecznika praw pacjenta o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub do rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, 11.05.2011 r./ ak

Przeczytaj: Odpowiedzialność karna lekarzy a wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA