Seminarium edukacyjne „Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce"

W Warszawie 12 kwietnia w Golden Floor Plaza, przy Al. Jerozolimskich 123A odbędzie się bezpłatne seminarium edukacyjne pt.: „Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce – ocena dostępności w Polsce”. Portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym wydarzenia.
/ 02.04.2013 15:23

Celem nadrzędnym seminarium jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do technologii medycznych, wykorzystywanych w leczeniu chorób rzadkich i ultrarzadkich oraz dyskusja dotycząca sposobów poprawy tego stanu.

Do udziału w seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką seminarium. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.

 Seminarium będzie się składać z 2 części: wystąpienia prelegentów (cześć pierwsza) oraz debaty systemowej z konferencją prasową (cześć druga). Dyskusja będzie ukierunkowana na możliwości zniesienia barier dostępu do świadczeń zdrowotnych wykorzystywanych w leczeniu chorób rzadkich, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.

Źródło: materiały prasowe Fundacja Watch Health Care/kk

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Tagi: leki, choroba