Jak leczyć raka szyjki macicy?

Leczenie raka szyjki macicy jest zależne od stadium zaawansowania raka. Możemy mówić o raku przedinwazyjnym bądź stadium inwazyjnym, które określa się na podstawie głębokości procesu nowotworowego. Jak diagnozować i leczyć raka szyjki macicy?

Cytologia raz do roku

Aby możliwe było skuteczne leczenie raka szyjki macicy, pacjentka powinna trafić do lekarza we wczesnym stadium rozwoju choroby.

Unia Europejska proponuje w związku z tym, aby u wszystkich kobiet powyżej 30. roku życia wykonywane były przesiewowe badania cytologiczne przynajmniej raz w roku i aby lekarz pierwszego kontaktu weryfikował datę ostatnio przeprowadzanej cytologii.

Diagnozowanie raka szyjki macicy

Podstawą diagnostyki w przypadku podejrzenia raka szyjki macicy jest pełne badanie lekarskie oraz badanie ginekologiczne, w tym cytologiczne i kolposkopowe, a także pobranie wycinka do badania histopatologicznego.

Przy doborze optymalnej metody leczenia bardzo istotne jest jak najszybsze ostateczne rozpoznanie choroby wraz z oceną stopnia zaawansowania. Dlatego poza wyżej wymienionymi badaniami wykonuje się dodatkowo:

 • badanie morfologii krwi i moczu,
 • USG przezpochwowe i jamy brzusznej,
 • cystoskopię,
 • proktoskopię,
 • RTG klatki piersiowej,
 • RTG kości,
 • badanie materiałów z ewentualnych zmian w odbytnicy i pęcherzu moczowym.

Oceniając szansę na pełne wyleczenie, bierze się pod uwagę szereg czynników rokowniczych takich jak: ogólny stan chorej, poziom wiedzy medycznej i możliwości ośrodka onkologicznego, w którym będzie się ona leczyć, stopień zaawansowania raka, masę i postać histologiczną guza i stan węzłów chłonnych.

Rak szyjki macicy – stadia

Wyróżnia się kilka stadiów raka szyjki macicy. Rak przedinwazyjny (stadium 0 – carcinoma in situ), kiedy proces nowotworowy ograniczony jest jedynie do nabłonka, i stadium inwazyjne (1–4), w których rak przekracza błonę podstawną nabłonka i nacieka głębsze tkanki szyjki macicy oraz często inne narządy sąsiadujące.

Stadium

Opis

Stadium

Opis

0

Neoplazja śródnabłonkowa dużego stopnia (CIN III)

I

Rak ograniczony wyłącznie do szyjki

IA

Stadium przedkliniczne, do rozpoznania tylko pod mikroskopem

IA-1

Głębokość nacieku do 3 mm, średnica zmiany do 7 mm

IA-2

Głębokość 3–5 mm, średnica do 7 mm

IB

Inwazja większa niż w IA-2

IB-1

Klinicznie widoczna zmiana nie przekraczająca 40 mm

IB-2

Klinicznie widoczna zmiana przekraczająca 40 mm

II

Komórki nowotworowe poza szyjką macicy, ale rak nie nacieka dolnej 1/3 części pochwy ani ścian miednicy małej

IIA

Rak nacieka proksymalny odcinek pochwy (górne 2/3)

IIB

Rak nacieka przymacicza

III

Rak dochodzi do ściany miednicy małej, nacieka 1/3 dolną część pochwy, może występować wodonercze i/lub niewydolność nerek

IIIA

Rak nie dochodzi do ścian miednicy małej, nacieka 1/3 dolną część pochwy

IIIB

Rak nacieka ściany miednicy i jest przyczyną wodonercza i (lub) niewydolności nerek

IV

Rak wychodzi poza miednicę małą albo nacieka błonę śluzową pęcherza moczowego i/lub odbytnicy

IVA

Rak nacieka narządy miednicy małej: odbytnicę i/lub pęcherz moczowy

IVB

Występują przerzuty odległe

Zobacz też: Rak szyjki macicy w pytaniach i odpowiedziach

Leczenie raka szyjki macicy

W stadium przedinwazyjnym możliwe są następujące metody leczenia:

 • niszczenie komórek nowotworowych za pomocą promienia laserowego (chirurgia laserowa);
 • niszczenie komórek nowotworowych poprzez ich zamrożenie (kriochirurgia);
 • usunięcie fragmentu tkanki szyjki macicy w kształcie stożka (chirurgiczna konizacja);
 • wycięcie zmienionego fragmentu szyjki macicy za pomocą tzw. pętli elektrycznej (LEEP).

W przypadku stadium inwazyjnego dobór najodpowiedniejszej metody zależy od decyzji kobiety i jej lekarza prowadzącego. W grę wchodzą:

 • radioterapia wysokimi dawkami promieniowania, w celu zablokowania namnażania się komórek nowotworowych;
 • chemioterapia, która działa na całość organizmu, zabijając komórki rakowe nawet znajdujące się w odległych narządach takich jak płuca, wątroba, czy układ nerwowy;
 • histerektomia (całkowite usunięcie macicy) często wraz z usunięciem okolicznych węzłów chłonnych.

Walka z rakiem może również polegać na naprzemiennym stosowaniu wszystkich wymienionych metod poprzez łączenie ich ze sobą w odpowiednich konfiguracjach.

Tylko wczesna profilaktyka raka szyjki macicy, regularne wizyty u lekarza ginekologa, wykonywanie cytologii i innych niezbędnych badań, mogą uchronić kobiety przed śmiertelnym żniwem, jakie zbiera rak szyjki macicy. Przedinwazyjny rak szyjki macicy jest w 100 % wyleczalny. Ochronę przed typami wirusa HPV odpowiedzialnymi za raka szyjki macicy zapewniają szczepienia HPV.

Zobacz też: Rozmowa z Natalią Lesz na temat raka szyjki macicy

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!