Czy rak szyjki macicy wymaga operacji?

Czy rak szyjki macicy wymaga operacji?

Rak szyjki macicy wciąż wiąże się z wysoką śmiertelnością wśród pacjentek chorujących na ten nowotwór. Tylko rozpoznanie postawione na wczesnym etapie raka szyjki macicy pozwala wdrożyć leczenie operacyjne – jedyne, które daje szansę pełnego wyleczenia.
/ 27.07.2010 10:00
Czy rak szyjki macicy wymaga operacji?

Leczenie operacyjne w stanach przedrakowych

W przypadku rozpoznania zmian w obrębie szyjki macicy klasyfikowanych jako zmiany przednowotworowe (dysplazja średniego lub wysokiego stopnia), stosowane jest postępowanie zabiegowe lub operacyjne.

W takich przypadkach, w zależności od zaawansowania zmian i ich lokalizacji wykonuje się: konizację (usunięcie stożka szyjki macicy) metodą „leep-loop”, elektro-konizację, konizację chirurgiczną lub w bardzo zaawansowanych przypadkach proste usunięcie macicy bez przydatków (histerektomię).

Polecamy: Stadia zaawansowania raka szyjki macicy

Leczenie operacyjne w inwazyjnym raku szyjki macicy

Leczenie operacyjne obok radioterapii i radiochemioterapii stanowi podstawową metodę leczenia raka szyjki macicy. Zastosowanie leczenia operacyjnego w przypadku inwazyjnego raka szyjki macicy jest możliwe jedynie we wczesnych stadiach choroby nowotworowej. Niestety większość nowo rozpoznawanych przypadków nie kwalifikuje się do takiego sposobu postępowania.

Za „operacyjne” uważa się jedynie nowotwory w stopniach Ia i Ib oraz w niektórych przypadkach raka w stopniu IIb (w czterostopniowej I-IV klasyfikacji wg FIGO). O operacyjności decyduje wielkość guza, naciekanie okolicznych tkanek, zajęcie węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów odległych.

Za nieoperacyjne uznaje się guzy naciekające okoliczne narządy (w tym pochwę), dochodzące do ścian kostnych miednicy, dające odległe przerzuty oraz naciekające inne narządy miednicy mniejszej (odbytnicę, pęcherz moczowy).

Klasycznym sposobem leczenia operacyjnego jest radykalna histerektomia, która polega na usunięciu szyjki i trzonu macicy wraz z przydatkami, z zachowaniem marginesów pochwy wolnych od nacieku, oraz na usunięciu węzłów chłonnych miednicy mniejszej.

Zobacz też: Jakie jest rokowanie w raku szyjki macicy?

Metody uzupełniające leczenie chirurgiczne

Większość przypadków raka szyjki macicy oprócz interwencji chirurgicznej wymaga dodatkowo zastosowania radioterapii. W zależności od zaawansowania i odrębnych wskazań może być to radioterapia uzupełniająca, radioterapia poprzedzająca leczenie chirurgiczne (neoadiuwantowa) lub też radioterapia radykalna.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!