6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-leczenie ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szpitalna 2.. (08-530 Dęblin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Dęblin
tel.: 81 551 71 28

Jednostki - 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią...

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ambulatorium

  Dęblin, Szpitalna 2.. (lubelskie / powiat Dęblin)
  Telefon: 81 551 71 28
  Email: deblin_6szwzp@poczta.onet.pl
  • Poradnia Diabetologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 72 88  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 80  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Stomatologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 22  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 95 70  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 72 88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium Ogólne
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Komora Niskich Ciśnień
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 36  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Szczepień
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 72 88  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Endoskopii
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 39  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EEG
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 85 32  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna transportu
  • Poradnia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 728 180 898  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 71 28  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej poz
   Dęblin, Szpitalna 2..      Telefon: 81 551 71 28  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Reumatologiczna
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Apteka Ogólnodostępna
   Dęblin, Szpitalna 2..     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Dęblin, Szpitalna 2..     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Reumatologiczna
    Dęblin, Szpitalna 2..     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Dęblin, Szpitalna 2..     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Apteka Ogólnodostępna
    Dęblin, Szpitalna 2..     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna