6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-leczenie szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Szpitalna 2 (08-530 Dęblin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Dęblin
tel.: 81 5517128

Jednostki - 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią...

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - szpital

  Dęblin, Szpitalna 2 (lubelskie / powiat Dęblin)
  Telefon: 81 5517128
  Email: deblin_6szwzp@poczta.onet.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 72 46  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Kardiologiczny
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 72 46  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 10  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 72 05  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 04  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 72 06  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 09  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Apteka Zakładowa
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 72 46  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 42  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 26  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Sterylizatornia
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 26  
   Pracownia USG
   • USG
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Dęblin, Szpitalna 2      Telefon: 81 551 85 26  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Rehabilitacyjny
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Gastroenterologiczny
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Neurologiczny
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Urologiczny
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Pododdział Okulistyczny
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Stacja Krwiodawstwa
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pododdział dla Przewlekle Chorych
   Dęblin, Szpitalna 2     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Gastroenterologiczny
    Dęblin, Szpitalna 2     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Oddział Neurologiczny
    Dęblin, Szpitalna 2     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pododdział Urologiczny
    Dęblin, Szpitalna 2     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pododdział Okulistyczny
    Dęblin, Szpitalna 2     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Stacja Krwiodawstwa
    Dęblin, Szpitalna 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pododdział dla Przewlekle Chorych
    Dęblin, Szpitalna 2     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne