Ambulatoria

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Korczyńska 57 (38-400 Krosno)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Krosno
tel.: 13 43 78 000

Jednostki - Ambulatoria

 • Poradnie

  Krosno, ul. Korczyńska 57 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  Telefon: 13 43 78 000
  Email: szpital@krosno.med.pl
  Witryna: www.krosno.med.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 433  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 271  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Krosno, ul. Korczyńska 57     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Dermatologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 74 843  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 653  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 477  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 392  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 266  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 308  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 276  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 277  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 677  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 335  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 278  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Przeciwgruźlicza
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 353  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 353  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 405  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 306  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 339  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 747  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 588  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 478  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 74 866  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 712  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 713  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 590  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 713  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 590  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychologiczna
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 328  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 74 866  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 259  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Odwykowa
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 750  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Centrum Diagnostyki Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno-zbiegowy
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Dermatologicznej
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Lekarza POZ
   Krosno, ul. Korczyńska 57     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Inne - Kardiologia
 • Pracownie

  Krosno, ul. Korczyńska 57 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  Telefon: 13 43 78 000
  Email: szpital@krosno.med.pl
  Witryna: www.krosno.med.pl
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 512  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG i Badań Holtera
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 512  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Szkoła Rodzenia
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 400  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EEG
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 390  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EMG
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 574  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Endoskopii
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 742  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej i Terapii Fotodynamicznej
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 686  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia ENG
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 455  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia USG Serca
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia Obiektywnych Badań Słuchu i Mowy
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Pracownia badań słuchu dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
 • Ratownictwo medyczne

  Krosno, ul. Korczyńska 57 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  Telefon: 13 43 78 000
  Email: szpital@krosno.med.pl
  Witryna: www.krosno.med.pl
  • Zespół Wyjazdowy "N"
   Krosno, ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 241  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Neonatologia