AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. RADOMSKA 70 (27-200 Starachowice)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Starachowice
tel.: 41 273 91 13

Jednostki - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • Poradnie

  Starachowice, Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  • Poradnia Diabetologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Urologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Alergologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu i Kontroli Rozruszników
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Onkologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Szkoła Rodzenia
   Starachowice, Radomska 70     
   Szkoła rodzenia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Starachowice, Radomska 70      Telefon: 041 274 53 81  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Osteoporozy
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Konsultacyjno - Przedzabiegowa
   Starachowice, Radomska 70     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Wad Serca
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Pediatryczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia pediatryczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Laktacyjna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia Bakteriologii
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet EKG
   Starachowice, Radomska 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Bakteriologii
    Starachowice, Radomska 70     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Serologii
    Starachowice, Radomska 70     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet EKG
    Starachowice, Radomska 70     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Inne - Kardiologia
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Starachowice, Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Starachowice, Radomska 70     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Starachowice, Radomska 70     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Starachowice, Radomska 70      Telefon: 41 274 53 81  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza Rodzinnego
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Pracownie

  Starachowice, UL. RADOMSKA 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  • Pracownia Endoskopii
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Laserowa
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia Fizykoterapii
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kapilaroskopii
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70      Telefon: 041 274 53 81  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Reumatologia
   • Inne - Medycyna pracy
  • Pracownia Badań Słuchu
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badań Densytometrycznych
   Starachowice, UL. RADOMSKA 70      Telefon: 41 273 91 13  
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa